Διαδρομή πλοήγησης

Έναρξη της πρωτοβουλίας "Νεολαία σε κίνηση" - 15/09/2010

Λογότυπος της πρωτοβουλίας "Νεολαία σε κίνηση" © EU

Μια πρωτοβουλία της ΕΕ που προσβλέπει στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών συστημάτων, στην προώθηση της φοιτητικής κινητικότητας και στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην προώθηση της κινητικότητας των νέων στους τομείς της εκπαίδευσης και της μάθησης, έτσι ώστε οι νέοι να αποκτούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες που χρειάζονται για να βρουν την πρώτη τους δουλειά.

Η "Νεολαία σε κίνηση" είναι μία από τις επτά πρωτοβουλίες του νέου σχεδίου της ΕΕ, "Ευρώπη 2020" DeutschEnglishfrançais, για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης, το οποίο έχει θέσει ως στόχο να φθάσει η απασχόληση στο 75% έως τα τέλη της δεκαετίας.

"Θέλουμε να μειώσουμε τον αριθμό των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και να αυξήσουμε το ποσοστό των νέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε να μπορούν να αξιοποιούν πλήρως το δυναμικό που διαθέτουν", αναφέρει η αρμόδια για την εκπαίδευση επίτροπος, Ανδρούλλα Βασιλείου.

Η κατάλληλη εκπαίδευση θα συμβάλει στη βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας. Πέντε εκατομμύρια νέοι Ευρωπαίοι αναζητούν σήμερα εργασία.

Η προώθηση της εκπαίδευσης εκτός του πλαισίου του επίσημου σχολικού συστήματος (μη τυπική εκπαίδευση) και της επιχειρηματικότητας, καθώς και η μεγαλύτερη ενημέρωση σχετικά με τις ευκαιρίες φοίτησης στο εξωτερικό είναι μερικά από τα 28 σημεία του προγράμματος. Επιδιώκεται επίσης να γίνουν πιο ελκυστικές οι σπουδές στην Ευρώπη μέσω της προβολής μιας σειράς πανεπιστημίων παγκοσμίου κύρους.

Ένας μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων θα παρέχει στήριξη σε νέους επιχειρηματίες με σκοπό τη σύσταση δικής τους επιχείρησης.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η ΕΕ παροτρύνει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν ένα σύστημα παροχής εγγυήσεων για τους νέους. Το σύστημα αυτό θα εξασφαλίζει στους νέους προσφορά εργασίας, περαιτέρω κατάρτιση ή εργασιακή εμπειρία μέσα σε έξι μήνες από το τέλος των σπουδών τους.

Προβλέπεται επίσης ειδικός ιστότοπος με τίτλο "Νεολαία σε κίνηση" για όσους ενδιαφέρονται να σπουδάσουν ή να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό, καθώς και ένα νέο ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων για χρήση σε όλη την ΕΕ. Η επίτροπος Ανδρούλλα Βασιλείου θα συμμετάσχει σε διαδικτυακή συζήτηση σχετικά με την πρωτοβουλία "Νεολαία σε κίνηση" την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου, στις 15:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης. Ερωτήσεις μπορούν να σταλούν εκ των προτέρων σε οποιαδήποτε γλώσσα της ΕΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση EAC-YOM@ec.europa.eu.

ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού DeutschEnglishfrançais

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι