Sökväg

Rapport backar upp EU:s utbildningsmål för 2020 - 08/09/2010

Föreläsningssal med studenter© EU

I rapporten Education at a Glance tittar OECD på utbildningen i 35 länder, däribland 21 EU-länder. Man jämför utgifterna, utbildningssystemen och studieresultaten.

"Rapporten stärker kommissionens egen analys och den linje som vi förespråkar i Europa 2020-strategin", säger utbildningskommissionär Androulla Vassiliou. "Den bekräftar att det finns ett värde - jag vill nästan säga en nödvändighet - att investera i utbildning, särskilt i ekonomiskt tuffa tider. Lågutbildade ungdomar har drabbats hårdast av krisen - arbetslösheten bland de utan avslutad gymnasieutbildning ökade med nästan fem procentenheter i EU-länderna mellan 2008 och 2009."

I framtidsstrategin Europa 2020 lägger EU fast målet att 40 % av alla unga ska ha en universitets- eller högskoleexamen. I dag är den siffran 34 % för 25-34-åringarna. I topp i EU ligger Irland med 45 %.

Rapporten stöder denna inställning - de lågutbildade har drabbats hårdast av den ekonomiska krisen. Jämfört med högskoleutbildade riskerar de som inte har gått ut gymnasiet i mycket högre grad att förlora jobbet.

Antalet sökande till högskolan ökar år från år. Men de offentliga utgifterna för högskolan betalar sig, bland annat genom högre skatteintäkter. De privata vinsterna är också stora - en universitets- eller högskoleutbildad i EU får mycket högre inkomster sett över hela yrkeslivet.

Fler än någonsin tar en högskoleexamen och i alla undersökta länder investerar man mycket i sina utbildningssystem. I hela världen ligger utbildning i topp både på den personliga och den politiska dagordningen.

Den 15 september ska kommissionen presentera "Unga på väg ", ett program för att förbättra de ungas möjligheter att få jobb och se till att de får en utbildning som tillgodoser deras behov. Programmet är ett av huvudinitiativen i EU:s tillväxt- och jobbstrategi Europa 2020 DeutschEnglishfrançais .

 

Läs mer om EU:s utbildningspolitik DeutschEnglishfrançais

OECD: Education at glance 2010 Englishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar