Ścieżka nawigacji

OECD: "Europa 2020" wyznacza dobry kierunek w dziedzinie edukacji - 08/09/2010

Studenci w sali wykładowej © EU

W raporcie "Edukacja w zarysie" (ang. Education at a Glance) przeanalizowano sytuację w 35 krajach (w tym w 21 krajach UE) pod względem wydatków na edukację, funkcjonowania systemów kształcenia oraz osiąganych wyników.

"Raport potwierdza analizy Komisji oraz zasadność polityki realizowanej w ramach strategii Europa 2020" - powiedziała komisarz ds. edukacji Androulla Vassiliou. "Podkreśla on znaczenie - a nawet konieczność - inwestowania w edukację, zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego. Kryzys najbardziej dotknął młodych ludzi o niskim poziomie wykształcenia: w latach 2008 i 2009 w krajach UE stopa bezrobocia wśród osób, które nie ukończyły szkoły średniej drugiego stopnia, wzrosła o prawie pięć punktów procentowych".

Zgodnie z celem wyznaczonym w unijnej strategii Europa 2020 40 proc. młodych ludzi powinno zdobywać wyższe wykształcenie. Obecnie odsetek ten wynosi 34 proc. wśród osób w wieku 25-34 lat. Najlepsze wyniki w skali UE - 45 proc. - odnotowano w Irlandii.

Raport potwierdza pogląd, że światowy kryzys finansowy najbardziej dotknął mniej wykształconych pracowników. Prawdopodobieństwo utraty pracy było dużo większe wśród osób, które nie ukończyły szkoły średniej drugiego stopnia, niż wśród osób z wyższym wykształceniem.

Studia uniwersyteckie cieszą się coraz większą popularnością, co powoduje, że środki publiczne zainwestowane w szkolnictwo wyższe zwracają się w postaci dodatkowych wpływów z tytułu podatków od wyższych dochodów. Korzyści natury osobistej są również znaczne: Europejczycy z wykształceniem wyższym mają większe szanse na znalezienie pracy z godziwym wynagrodzeniem.

Obecnie studia wyższe kończy więcej osób niż kiedykolwiek dotąd. Wszystkie kraje, w których przeprowadzono badanie, poczyniły znaczne inwestycje w systemy edukacyjne. Na całym świecie edukacja jest priorytetem zarówno osobistym, jak i politycznym.

15 września Komisja zacznie realizację programu "Mobilna młodzież" . Inicjatywa ta ma na celu poprawę perspektyw zawodowych młodych ludzi i zapewnienia im dostępu do szkoleń dostosowanych do ich potrzeb. Jest to jedna ze sztandarowych inicjatyw unijnej strategii Europa 2020 DeutschEnglishfrançais na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

 

Więcej na temat polityki UE w dziedzinie kształcenia i szkolenia DeutschEnglishfrançais

OECD: Edukacja w zarysie 2010 Englishfrançais

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki