Navigācijas ceļš

ESAO: izglītības jautājumā stratēģija "Eiropa 2020" ir uz pareizā ceļa - 08/09/2010

Studentu mācību telpa © ES

Ziņojumā "Izglītības apskats" aplūkotas 35 valstis, ieskaitot 21 ES valsti, izglītībai atvēlētie līdzekļi, izglītības sistēmu darbība un gūtie rezultāti.

"Ziņojums apstiprina Komisijas pašas veikto izvērtējumu un stratēģijā "Eiropa 2020" iekļautās politiskās nostādnes," saka ES izglītības komisāre Andrula Vasiliu. "Tajā apstiprināts, ka ieguldījumi izglītībā, īpaši ekonomikas lejupslīdes laikā, atmaksājas un ir nepieciešami. Jaunus cilvēkus ar zemu izglītības līmeni krīze skārusi vissmagāk. ES valstīs bezdarbs to vidū, kuri nav beiguši vidusskolu, 2008.-2009. gadā pieaudzis gandrīz par pieciem procentiem.

ES stratēģijā "Eiropa 2020" izvirzīts mērķis panākt, ka 40 % jauniešu iegūst augstskolas izglītību. Šobrīd vecuma grupā 25-34 gadi 34 % jauniešu ir augstākā izglītība. ES šajā ziņā līdere ir Īrija ar 45 %.

Ziņojumā apstiprināts šis viedoklis, secinot, ka darba ņēmējus ar zemāku izglītības līmeni globālā finanšu krīze skārusi vissmagāk. Tiem, kuri nebija beiguši vidusskolu, bija daudz lielākas iespējas zaudēt darbu salīdzinājumā ar viņu vienaudžiem, kuri bija ieguvuši augstskolas izglītību.

Pieaugot pieprasījumam pēc augstskolas līmeņa mācību programmām, augstskolu izglītībā ieguldītie publiskie līdzekļi atmaksājas papildu nodokļu ieņēmumu veidā. Arī privātie ienākumi ir būtiski — ES pilsoņi savas darba dzīves laikā nopelnīs daudz vairāk.

Augstāko izglītību iegūst daudz vairāk cilvēku nekā jebkad agrāk, un visas apsekotās valstis iegulda lielus līdzekļus savās izglītības sistēmās. Visā pasaulē izglītība tagad ir prioritāte kā politikas programmās, tā cilvēku centienos.

Komisija 15. septembrī izziņos jaunu programmu "Jaunatne kustībā" , kuras mērķis ir uzlabot jauniešu izredzes atrast darbu un nodrošināt, ka viņi iegūst izglītību atbilstoši viņu vajadzībām. Šī ir viena no vissvarīgākajām iniciatīvām ES izaugsmes un nodarbinātības plānā Eiropa 2020 DeutschEnglishfrançais .

 

Vairāk par ES izglītības un mācību politiku DeutschEnglishfrançais

ESAO 2010. gada ziņojums par izglītību Englishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites