Navigatsioonitee

OECD aruanne toetab strateegia "Euroopa 2020. aastal" haridus- ja koolitusalaseid eesmärke - 08/09/2010

Klassiruum täis õpilasi © EU

Väljaanne Education at a Glance hõlmab 35 riiki, kuhu kuuluvad ka 21 ELi liikmesriiki, ning selles uuritakse haridusele tehtavate kulutuste suurust, haridussüsteemide toimimist ning saavutatud tulemusi.

"Aruanne toetab komisjoni enda analüüsi ning poliitikat, mida me teeme strateegia "Euroopa 2020. aastal" raames," ütles ELi haridusvolinik Androulla Vassiliou. "See kinnitab haridusse investeerimise väärtust ning selle vajalikkust, eelkõige majanduslanguse tingimustes. Madala haridustasemega noori tabas kriis kõige rängemalt. ELi liikmesriikides tõusis keskhariduseta noorte hulgas töötuse tase 2008. ja 2009. aasta võrdluses viis protsendipunkti.

ELi strateegias "Euroopa 2020. aastal" soovitakse saavutada tase, mille puhul oleks 40% noortest ülikoolist saadud kvalifikatsioon. Praegu on kõnealune näitaja 25-34-aastaste hulgas 34%. Eesotsas on Iirimaa, kus asjaomane näitaja on 45%.

Aruanne kinnitab arusaama, mille kohaselt tabas ülemaailmne finantskriis kõige rängemini vähemharitud töötajaid. Võrreldes kõrgharidust omavate inimestega, kaotasid keskhariduseta inimesed töö palju suurema tõenäosusega.

Ülikoolikursuste järele suureneva nõudluse kontekstis toovad kõrgharidusse tehtavad riiklikud investeeringud kasu, tuues sisse täiendavat maksutulu. Samas on märkimisväärne ka isiklik kasu - ELi kodaniku sissetulek on tööaastate jooksul oluliselt suurem.

Praegu on kõrgharidust omandamas rohkem inimesi kui kunagi varem ning kõik vaatluse all olnud riigid teevad oma haridussüsteemidesse märkimisväärseid investeeringuid. Haridust peetakse nüüd kogu maailmas nii isiklikus kui ka poliitilises plaanis väga oluliseks.

15. septembril käivitab komisjon programmi "Noorte liikuvus". See on programm, mille abil parandatakse noorte võimalusi töö leidmisel ning tagatakse, et nad saavad oma vajadustele vastavat koolitust. See on üks majanduskasvu ja töökohtade loomist käsitleva ELi kava "Euroopa 2020. aastal DeutschEnglishfrançais " suurprojektidest.

 

Rohkem teavet ELi haridus- ja koolituspoliitika kohta DeutschEnglishfrançais

OECD: Education at glance 2010 Englishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad