Διαδρομή πλοήγησης

Η έκθεση του ΟΟΣΑ στηρίζει τους στόχους της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" για την εκπαίδευση και την κατάρτιση - 08/09/2010

Τάξη σπουδαστών © EU

Η έκθεση με τίτλο Education at a Glance (Εκπαίδευση με μια ματιά) καλύπτει 35 χώρες, εκ των οποίων 21 χώρες της ΕΕ, και εξετάζει τις δαπάνες για την εκαίδευση, τη λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων και τα σχετικά αποτελέσματα.

"Η έκθεση επαυξάνει τα συμπεράσματα της ίδιας της Επιτροπής και τις κατευθύνσεις που ακολουθούμε στο πλαίσιο της στρατηγικής "Ευρώπη 2020", δήλωσε η αρμόδια για την εκπαίδευση επίτροπος Ανδρούλλα Βασιλείου. "Επιβεβαιώνει την αξία - την ανάγκη θα έλεγα - της επένδυσης στην εκπαίδευση, ιδίως κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης. Οι νέοι με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο έχουν πληγεί περισσότερο, ενώ στις χώρες της ΕΕ η ανεργία των ατόμων που δεν έχουν τελειώσει το λύκειο αυξήθηκε κατά 5% περίπου μεταξύ των ετών 2008 και 2009.

Η στρατηγική της ΕΕ "Ευρώπη 2020" επιδιώκει να αυξήσει σε 40% το ποσοστό των νέων με πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Σήμερα, το αντίστοιχο ποσοστό για τα άτομα 25-34 ετών είναι 34%, ενώ η Ιρλανδία κατέχει τα σκήπτρα στην ΕΕ με ποσοστό 45%.

Η έκθεση επιβεβαιώνει τη σημασία της εκπαίδευσης, διαπιστώνοντας ότι οι εργαζόμενοι με χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο ήταν αυτοί που επλήγησαν περισσότερο από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Σε σύγκριση με αυτούς που διέθεταν πανεπιστημιακή εκπαίδευση, οι εργαζόμενοι που δεν είχαν τελειώσει το λύκειο κινδύνευαν πολύ περισσότερο να χάσουν τη δουλειά τους.

Καθώς αυξάνεται η ζήτηση για σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου, η επένδυση δημοσίων πόρων στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση αποδίδει δεδομένου ότι αυξάνει τα φορολογικά έσοδα. Υπάρχει επίσης και μεγάλο ιδιωτικό όφελος: ο Ευρωπαίος πολίτης μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα έσοδά του κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού του βίου.

Περισσότερα άτομα από ποτέ ολοκληρώνουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση και όλες οι χώρες που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας επενδύουν σημαντικά ποσά στα εκπαιδευτικά τους συστήματα. Σε όλον τον κόσμο, η εκπαίδευση αποτελεί σήμερα πρώτη προτεραιότητα, όχι μόνο των κρατών αλλά και των ίδιων των πολιτών.

Στις 15 Σεπτεμβρίου, η Επιτροπή εγκαινιάζει το πρόγραμμα ‘Νεολαία σε κίνηση', που στοχεύει στη βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών των νέων και στη διασφάλιση ότι η εκπαίδευση που τους παρέχεται ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Αυτή είναι μία από τις κορυφαίες πρωτοβουλίες της στρατηγικής της ΕΕ Ευρώπη 2020 DeutschEnglishfrançais για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

 

Περισσότερα για την πολιτική της ΕΕ για την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση DeutschEnglishfrançais

ΟΟΣΑ: Η εκπαίδευση με μια ματιά-2010 Englishfrançais

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι