Cesta

Zpráva OECD podporuje cíle strategie Evropa 2020 v oblasti vzdělávání a odborné přípravy - 08/09/2010

Posluchárna plná studentů píšících test © EU

Zpráva Education at a Glance, zabývající se 35 zeměmi (21 z nich jsou členské země EU), vyhodnocuje, jaký objem finančních prostředků se vynakládá na vzdělávání, jak vzdělávací systém té které země funguje a s jakými výsledky.

"Zpráva se shoduje s výsledky analýzy, kterou provedla Komise, a potvrzuje směry vzdělávací politiky stanovené v rámci strategie Evropa 2020," zhodnotila Androulla Vassiliou, komisařka EU pro oblast vzdělávání. "Potvrzuje hodnotu - já bych dokonce řekla nutnost - investic do vzdělávání, a to právě během ekonomické krize. Nejhůře krize postihla mladé lidi s nižší úrovní vzdělání - u těch, kteří nedokončili střední školu, vzrostla v letech 2008 a 2009 míra nezaměstnanosti v zemích EU o téměř 5 %."

V rámci strategie 2020 chce EU dosáhnout toho, aby mělo vysokoškolské vzdělání alespoň 40 % mladých lidí. Ve věkové kategorii lidí 25-34 let je tento podíl v současné době 34 %, přičemž nejvíce příslušníků této věkové kategorie, kteří vystudovali vysokou školu, má z EU Irsko (45 %).

Zpráva OECD ukazuje něco podobného: Celosvětová finanční krize měla nejtvrdší dopad na pracovníky s nižší kvalifikací. Ve srovnání s vysokoškolsky vzdělanými lidmi hrozí těm, kteří nedokončili střední školu, daleko více ztráta zaměstnání.

S tím, jak poptávka po vysokoškolském vzdělání roste, se zvyšuje návratnost prostředků z veřejných zdrojů, které byly do vysokoškolského vzdělávání investovány, protože se díky nim zvyšují příjmy z daní. Investice se však vrátí nejen celé společnosti, ale i jednotlivcům - kvalifikovanějším pracovníkům během kariéry daleko více rostou výdělky.

Vysokou školu dnes absolvuje nejvíce lidí v historii. Ve všech zemích, jimiž se zpráva zabývala, se do vzdělávacích systémů investují značné prostředky. Velkou pozornost nyní vzdělání věnují občané i politici po celém světě.

Komise 15. září zahájí iniciativu "Mládež v pohybu ", jejímž účelem je zlepšit perspektivy mladých lidí při hledání práce a zajistit, aby získávali takové vzdělání, které opravdu mohou využít. Iniciativa tvoří klíčovou součást strategie pro růst a zaměstnanost Evropa 2020 DeutschEnglishfrançais .

 

Další informace o politice EU v oblasti vzdělání a odborné přípravy DeutschEnglishfrançais

Education at glance 2010 (zpráva OECD o vzdělávání) Englishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy