Навигационна пътека

Доклад на ОИСР подкрепя целите на "Европа 2020" за образование и обучение - 08/09/2010

Ученици в класна стая © ЕС

"Поглед върху образованието" обхваща 35 страни, включително 21 от ЕС, като проследява какви са разходите за образование, как функционират образователните системи и какви резултати постигат.

"Докладът подкрепя анализа на Комисията и политиката, която следваме с "Европа 2020", заяви комисарят по образование Андрула Василиу. "Той потвърждава необходимостта от инвестиции в образованието, особено по време на икономически спад. Най-тежко засегнати от кризата са младите нискообразовани хора, като равнището на безработица сред тези, които не са завършили средно образование, нарасна с почти 5 процентни пункта в страните от ЕС в периода между 2008 г. и 2009 г."

Целта на стратегията на ЕС "Европа 2020" е 40 % от младите хора да завършат университет. В момента в групата от 25 до 34 г. този процент е 34, като Ирландия е лидер с 45 %.

Докладът подкрепя тази цел, като според него по-нискообразованите работници са най-тежко засегнати от световната финансова криза. Вероятността незавършилите средно образование да изгубят работата си е далеч по-голяма, отколкото тези, които имат висше образование.

Тъй като търсенето на университетско обучение нараства, обществените средства, инвестирани в него се рентабилизират, като носят допълнителни данъчни постъпления. Има и значителни частни ползи - личните доходи на гражданите на ЕС значително ще се увеличат по време на трудовата им кариера.

Завършващите висше образование са повече отвсякога, а всички обхванати от проучването страни инвестират значителни средства в образователните си системи. В целия свят в момента образованието е на едно от първите места в личния и политически дневен ред.

На 15 септември Комисията ще даде старт на "Младежта в движение" - програма за подобряване на перспективите за заетост на младите хора и за гарантиране на съответствието между техните нужди и обучението, което получават. Това е една от водещите инициативи в плана на ЕС за растеж и заетост "Европа 2020 DeutschEnglishfrançais ".

 

Още за политиката на ЕС за образование и обучение DeutschEnglishfrançais

ОИСР: Поглед върху образованието 2010 Englishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки