Navigačný riadok

Erasmus umožňuje rekordnému počtu mladých cestovať, študovať a nadobúdať pracovné skúsenosti v zahraničí - 21/06/2010

Vďaka štedrejšiemu financovaniu sa v minulom roku do vlajkového programu EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy zapojilo viac študentov.

Takmer 200 000 študentov získalo v školskom roku 2008/2009 od EÚ štipendium na štúdium alebo stáž v zahraničí - v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom sa ich počet zvýšil o 8,7 %.

Očividný nárast záujmu študentov, ktorý sa prekrýva s 12 %-ným navršením rozpočtu programu Erasmus, dosvedčuje, že študenti sa neboja využiť prostriedky, ktoré majú k dispozícii. Zvýšil sa aj priemerný mesačný grant na 272 EUR, čím študenti dostali o trochu viac peňazí ako v minulosti na pokrytie svojich výdavkov.

Erasmus patrí medzi najobľúbenejšie programy EÚ. Od jeho vzniku v roku 1987 sa do neho zapojilo vyše 2,2 milióna študentov. Vysokoškolákom umožňuje ísť študovať alebo na pracovnú stáž v inej európskej krajine na 3 až 12 mesiacov.

Po tom, ako sa do programu v roku 2009 zapojilo Chorvátsko a Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, sa v súčasnosti na Erasme podieľa viac ako 4 000 vzdelávacích inštitúcií z 33 európskych krajín.

Najobľúbenejšími cieľovými krajinami sú Španielsko, Francúzsko a Nemecko, ktoré zároveň vysielajú na výmenný pobyt najviac študentov (až 40 % z celkového počtu).

Domovská univerzita uznáva predmety, ktoré študenti absolvujú v inej krajine, a tak jeden alebo dva semestre strávené v zahraničí nie sú stratou času. Program študentom rozširuje obzory akademickej realizácie, no prispieva aj k osobnostnému vývoju mladých ľudí, ktorí nadobúdajú zručnosti v multikultúrnom prostredí a učia sa sebestačnosti.

V roku 2007 sa Erasmus rozšíril na pracovné stáže a študenti dnes môžu ísť v rámci programu do zahraničia nadobúdať pracovné skúsenosti v podnikoch alebo organizáciách. V školskom roku 2008/2009 využilo túto príležitosť 30 400 študentov, t. j. o polovicu viac ako v predchádzajúcom roku. Počet pedagogických pracovníkov, ktorí sa zúčastnili programu takisto stúpol na 36 400.

Program Erasmus je v súlade s novou stratégiou EÚ pre rast a zamestnanosť (Európa 2020) - mladým ľuďom umožňuje nadobúdať všestranne využiteľné zručnosti, ktoré sú čoraz väčšou devízou v prostredí narastajúcej konkurencie na celosvetovom trhu.

 

Viac o programe Erasmus DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy