Ścieżka nawigacji

Erasmus - rekordowa liczba studentów i stażystów - 21/06/2010

Dzięki dodatkowym funduszom w zeszłym roku w sztandarowym programie UE w dziedzinie edukacji i szkoleń udział wzięła rekordowa liczba studentów.

W roku akademickim 2008/2009 prawie 200 tys. studentów otrzymało środki z funduszy UE na podjęcie studiów lub odbycie stażu za granicą. Stanowi to 8,7-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.

Gwałtowny wzrost liczby uczestników zbiegł się w czasie ze zwiększeniem budżetu programu Erasmus o 12 proc. Świadczy to o tym, że studenci chętnie korzystają z funduszy, jeżeli są one dostępne. Średnie miesięczne stypendium podniesiono do 272 euro. Dzięki temu studenci dysponują nieco większą pulą pieniędzy na pokrycie kosztów utrzymania.

Erasmus jest jednym z najpopularniejszych programów UE: od 1987 roku wzięło w nim udział ponad 2,2 mln osób. Umożliwia studentom szkół wyższych wyjazd do innego kraju europejskiego na studia lub staż trwający od 3 do 12 miesięcy.

Po przystąpieniu w 2009 roku do programu Chorwacji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii obecnie uczestniczy w nim ponad 4 tys. instytucji szkolnictwa wyższego z 33 krajów europejskich.

Najczęściej i najchętniej studenci wyjeżdżali do Hiszpanii, Francji i Niemiec - także studenci z tych właśnie trzech krajów stanowili najliczniejszą grupę (40 proc. wszystkich uczestników programu).

Zajęcia, w których uczestniczą studenci, są uznawane przez uczelnię macierzystą, więc semestr lub dwa na zagranicznej uczelni nie opóźniają cyklu studiów. To doskonała okazja nie tylko do podniesienia swoich kwalifikacji, lecz również możliwość zapoznania się z innymi kulturami oraz zdobycia większej niezależności.

Od 2007 r. w ramach programu przyznawane są również granty na zagraniczne staże w firmach i organizacjach. Studenci coraz bardziej cenią sobie tę możliwość − w roku akademickim 2008/2009 skorzystało z niej 30 400 osób, czyli o połowę więcej niż w roku poprzednim. Wzrosła również liczba pracowników instytucji szkolnictwa wyższego (do 36 400), którzy skorzystali z programu.

Program Erasmus przyczynia się do realizacji nowej strategii UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia - Europa 2020 - poprzez rozwijanie u młodych ludzi uniwersalnych umiejętności niezbędnych na coraz bardziej konkurencyjnym globalnym rynku.

 

Więcej informacji o programie Erasmus DeutschEnglishfrançais

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki