Navigācijas ceļš

Erasmus — rekordliels skaits ceļo, lai studētu un mācītos - 21/06/2010

Pateicoties papildu finansējumam, pērn ES izglītības programmā piedalījās vairāk studentu nekā jebkad.

Gandrīz 200 000 studentu 2008./2009. gadā saņēma finansējumu, lai studētu vai stažētos ārzemēs, — par 8,7% vairāk nekā iepriekšējā finansēšanas periodā.

Šis lielais dalības pieaugums, kas sakrīt ar Erasmus budžeta palielinājumu par 12%, liecina, ka studenti labprāt izmanto finansējumu, ja tas ir pieejams. Palielināja arī vidējo ikmēneša pabalstu līdz EUR 272. Tas ir nedaudz vairāk nekā iepriekš un paredzēts studentiem dzīvošanas izmaksu segšanai.

Erasmus ir viena no vispopulārākajām ES programmām. Kopš tās sākuma 1987. gadā tajā piedalījušies vairāk nekā 2,2 miljoni studentu. Tā augstskolas studentiem dod iespēju pavadīt no 3 līdz 12 mēnešiem citā Eiropas valstī, lai mācītos vai stažētos.

Kopš 2009. gadā programmai pievienojās Horvātija un Bijusī Dienvidsdslāvijas Maķedonijas republika, tajā piedalās vairāk nekā 4000 augstākās izglītības iestāžu 33 Eiropas valstīs.

Visiecienītākie galamērķi bija Spānija, Francija un Vācija, un vislielākais skaits studentu, proti, 40% no visiem programmas dalībniekiem, arī nāk no šīm trim valstīm.

Augstskolā, kurā students mācās, tiek atzīti citā valstī apmeklēti apmācību cikli, tāpēc ārzemēs pavadīts semestris vai divi nav izniekots laiks. Programma ne tikai paplašina akadēmiskās iespējas, bet arī veicina personīgo izaugsmi, uzlabojot studentu starpkultūru saskarsmes prasmes un palīdzot viņiem kļūt neatkarīgākiem.

2007. gadā tika paplašināta Erasmus finansējuma darbības joma, dodot studentiem iespēju braukt uz ārzemēm, lai iegūtu praksi uzņēmumos vai organizācijās. Šo izdevību 2008./2009. gadā izmantoja aptuveni 30 400 studentu, kas ir par 50% vairāk nekā iepriekšējā periodā. Arī augstāko izglītības iestāžu pasniedzēji var saņemt stipendijas. Viņu skaits pieauga līdz 36 400.

Erasmus programma palīdz īstenot jauno ES stratēģiju izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai ("Eiropa 2020"), apbruņojot jauniešus ar pārņemamām prasmēm un zināšanām, kas nepieciešamas globālajā tirgū, kur arvien pieaug konkurence.

 

Vēl par Erasmus programmu DeutschEnglishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites