Cosán nascleanúna

Erasmus - líon thar na bearta ag taisteal chun staidéir is oiliúna - 21/06/2010

A bhuí le maoiniú breise, ghlac níos mó mac léinn ná riamh páirt i gclár suaitheanta an AE d'oideachas is d'oiliúint anuraidh.

Fuair breis is 200 000 mac léinn maoiniú ón AE in 2008-09 chun staidéar nó oilúint a dhéanamh thar lear - sin méadú 8.7% i gcomparáid leis an tréimhse maoinithe roimhe sin.

Taispeánann an t-ardú géar sa rannpháirtíocht, fara an méadú 12% i mbuiséad Erasmus, go bhfuil an-fhonn ar na mic léinn tairbhe a bhaint as an maoiniú má tá fáil air. Ardaíodh an meán-deontas míosúil go €272 - sin beagán airgid sa bhreis do na mic léinn chun na costais a chlúdach.

Tá Erasmus ar cheann de na cláir AE is mó a bhfuil tóir air, le breis is 2.2 milliún mac léinn ag glacadh páirte ann ó thosaigh sé i 1987. Tugann sé deis do mhic léinn ardoideachais idir 3 agus 12 mhí a chaitheamh i dtír Eorpach eile - don staidéar, sin nó d'oiliúint le linn oibre.

Le teacht an Cróite agus Phoblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine in 2009, tá breis is 4 000 foras ardoideachais i 33 tír Eorpach ag glacadh páirte sa chlár anois.

B'iad an Spáinn, an Fhrainc agus an Ghearmáin na cinn scríbe is mó a raibh tóir orthu, agus is iad na trí thír sin is mó a sheol mic léinn, le 40% den líon iomlán.

Aithníonn ollscoil bhaile an mhic léinn cúrsaí a leantar i dtír eile, mar sin ní ham amú téarma nó dhó a chaitheamh thar lear. Chomh maith le deiseanna acadúla a leathnú, ar leibhéal an duine tacaíonn an clár le scileanna idirchultúrtha agus cabhraíonn chun mic léinn a dhéanamh neamhspleách.

In 2007 tugadh leathnú breise do raon Erasmus chun deis a thabhairt do mhic léinn dul thar lear do shocrúcháin oibre i ngnóthis ní in eagrais. Ghlac thart ar 30 400 mac léinn leis an deis sin in 2008-09 - ardú breis 50% ón mbliain roimhe sin. D'ardaigh líon na foirne múinteoireachta ó fhorais ardoideachais a bhain tairbhe as an scéim freisin, go 36 400.

Cabhraíonn clár Erasmus le straitéis nua an AE don fhás is do phoist - Eoraip 2020 - tri na scileanna inaistrithe is gá do mhargadh domhanda ardiomaíoch a thabhairt do dhaoine óga.

 

Breis faoi chlár Erasmus DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links