Navigačný riadok

Odborné vzdelávanie po novom - 09/06/2010

Grafik pred počítačovým monitorom

Komisia chce rozšíriť a zlepšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy.

Komisia dnes predstavila plán DeutschEnglishfrançais , prostredníctvom ktorého chce zvýšiť počet študentov v odbornom vzdelávaní v Európe a zvýšiť kvalitu ponúkaných kurzov odbornej prípravy.

Tento plán by mali európski ministri prediskutovať na svojom decembrovom stretnutí so zamestnávateľmi a odbormi v rámci prípravy 10-ročnej stratégie pre odborné vzdelávanie.

Návrhy Komisie sa opierajú o novú stratégiu EÚ na nadchádzajúce desaťročie, ktorá sa zameriava na podporu hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Jedným z hlavných cieľov stratégie Európa 2020 je zlepšenie kvality odbornej prípravy, aby uspokojovala dopyt po nových a kvalifikovanejších zručnostiach.

Pracovný trh Európskej únie rýchlo reaguje na potreby súvisiace s globalizáciou, novými technológiami, globálnym otepľovaním a nedostatkom zdrojov. Udržať krok s takýmito zmenami však pre Európu nie je jednoduché. Čiastočne najmä preto, že mnoho pracovníkov nemá požadované znalosti.

V dnešnej dobe aj obyčajné pracovné miesta vyžadujú primerané know-how. Napriek tomu tretina Európanov v produktívnom veku (25 - 64 rokov) nemá takmer žiadnu alebo len minimálnu kvalifikáciu, t. j. oveľa viac ako v prípade obyvateľov USA, Kanady, Japonska a Južnej Kórey.

Európski zamestnávatelia už dlhú dobu upozorňujú na nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Situácia sa nemení ani po náraste nezamestnanosti počas recesie - kvalifikovanej pracovnej sily je aj naďalej ako šafranu. Ak teda hospodárska kríza niečo zdôraznila, je to práve potreba zručností. Na pracovnú silu však tlačí aj dopyt po zvyšovaní produktivity, za ktorý môže zvyšujúci sa počet ľudí v dôchodkovom veku.

Komisárka pre vzdelávanie Androulla Vassiliouová vyhlásila, že Európa potrebuje "pretvoriť podobu" odborného vzdelávania a prípravy a "lepšie ju prispôsobiť dnešným podmienkam".

V návrhu sa spomínajú spôsoby, akými je možné zaručiť, že ľudia budú mať príležitosť študovať v ktoromkoľvek období svojho života, ako aj získavať skúsenosti v rámci odbornej prípravy v zahraničí. Komisia zároveň navrhuje opatrenia zamerané na podporu tvorivosti a podnikateľského ducha a na vzbudenie záujmu o štúdium u osôb, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku, u nezamestnaných, migrujúcich pracovníkov a ľudí so zdravotným postihnutím.

Odborné vzdelávanie a príprava dávajú dôraz na zručnosti a praktické skúsenosti pred teoretickými vedomosťami. Preto sú príťažlivejšie pre ľudí, ktorí uprednostňujú znalosť remesla pred akademickým vzdelávaním, napríklad na vysokej škole.

Krajiny EÚ neposkytujú jednotný systém odborného vzdelávania a prípravy. Účasť na tomto type vzdelávania je preto rôzna, ale vo všeobecnosti je vyššia ako v konkurenčných hospodárstvach.

Viac o odbornom vzdelávaní a príprave DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy