Kruimelpad

Beroepsopleiding op de schop - 09/06/2010

Grafisch ontwerper aan de computer

De Europese Commissie wil meer en betere beroepsopleidingen.

De Commissie heeft vandaag een plan op tafel DeutschEnglishfrançais gelegd om meer Europese leerlingen in het beroepsonderwijs te krijgen en de kwaliteit van de scholing te verbeteren.

De Europese ministers zullen het plan in december met werkgevers en vakbonden bespreken om daarna voor de komende tien jaar de agenda voor het beroepsonderwijs te bepalen.

De voorstellen zijn onder andere gebaseerd op de nieuwe EU-strategie om volgend decennium de economische groei te stimuleren en de werkgelegenheid een boost te geven. Die Europa 2020 -strategie moet onder meer het opleidingsniveau beter afstemmen op de hogere eisen die tegenwoordig worden gesteld.

Onder invloed van de globalisering, nieuwe technologieën, de klimaatverandering en de toenemende schaarste aan grondstoffen is de Europese arbeidsmarkt in snel tempo aan het veranderen. En de Europese werknemers kunnen dat tempo niet altijd bijbenen, onder andere door een gebrek aan vaardigheden.

Zelfs "eenvoudig" werk vergt tegenwoordig al een aanzienlijke knowhow. En toch heeft tegenwoordig een derde van de Europese beroepsbevolking (tussen de 25 en 64) weinig of geen opleiding. Dat is veel meer dan in de VS, Canada, Japan of Zuid-Korea.

Europese werkgevers klagen al lang over een tekort aan geschoold personeel. En ondanks de toegenomen werkloosheid vanwege de recessie blijft dat tekort bestaan. Door de economische crisis is de behoefte aan geschoold personeel alleen nog maar duidelijker geworden. Bovendien moeten de werkenden productiever worden om de vergrijzing op te vangen, en dat maakt het niet eenvoudiger.

EU-commissaris voor onderwijs Androulla Vassiliou zegt dat Europa het beroepsonderwijs een ander imago moet geven en beter moet afstemmen op de huidige werkelijkheid.

Volgens haar plan moet iedereen zich op elke leeftijd kunnen bijscholen en moet het makkelijker worden in het kader van de beroepsopleiding ook in het buitenland ervaring op te doen. Ze pleit voor maatregelen om creativiteit en ondernemerschap aan te moedigen en ook vroegtijdige schoolverlaters, werklozen, migranten en gehandicapten te bereiken.

In het beroepsonderwijs krijgen knowhow en praktijkervaring meer aandacht dan theoretische kennis. Het is vooral aantrekkelijk voor wie liever vakkennis of bepaalde vaardigheden opdoet dan academische kennis aan, bijvoorbeeld, een universiteit.

De EU-landen hebben verschillende stelsels van beroepsopleiding. De participatiegraad varieert maar is gemiddeld hoger dan in de andere grote wereldeconomieën.

Meer over beroepsonderwijs en -opleidingen DeutschEnglishfrançais

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links