Navigācijas ceļš

Jaunas vēsmas profesionālajā izglītībā - 09/06/2010

Datorgrafiķis pie datora ekrāna

Komisija vēlas plašāk izvērst arodapmācību un profesionālo izglītību un celt tās līmeni.

Komisija šodien iepazīstina ar plānu DeutschEnglishfrançais , kā Eiropā vairāk studentu piesaistīt profesionālajai izglītībai un uzlabot mācību kvalitāti.

Eiropas ministri šo plānu decembrī apspriedīs ar darba devējiem un arodbiedrību pārstāvjiem, bet vēlāk tiks izstrādāta profesionālās izglītības 10 gadu darba kārtība.

Priekšlikumus sagatavoja, balstoties uz ES jauno ekonomikas izaugsmes un nodarbinātības stratēģiju, kas aptver turpmākos desmit gadus. Viens no šīs stratēģijas (t.s. "Eiropa 2020 ") mērķiem ir celt izglītības līmeni, paredzot apgūt jaunas augstāka līmeņa profesionālās iemaņas, pēc kurām ir pieprasījums).

Patlaban ES darba tirgus piedzīvo krasas izmaiņas, ko izraisījusi globalizācija, tehnoloģiskie sasniegumi, globālā sasilšana un ierobežotie dabas resursi. Šajos apstākļos Eiropai nav viegli turēties līdzi pārējiem. Iemesli ir dažādi, piemēram, daudziem darba ņēmējiem trūkst vajadzīgo speciālo zināšanu.

Mūsdienās pat visvienkāršākā darba veikšanai bieži vien jāorientējas elementārākajās tehnoloģijās. Tomēr gandrīz trešdaļai Eiropas darbaspēka vecumā no 25 līdz 64 gadiem nav nekādas kvalifikācijas vai tā ir pavisam zema. Tas ir krietni vairāk nekā ASV, Kanādā, Japānā un Dienvidkorejā.

Eiropas darba devēji jau ilgi ir sūrojušies, ka grūti atrast pietiekami kvalificētus darbiniekus. Lai gan ekonomikas lejupslīdes laikā strauji pieaudzis ir bezdarbs, joprojām trūkst kvalificēta darbaspēka. Vēl vairāk, tieši krīzes laikā ir saasinājies pieprasījums pēc kvalificētiem darba ņēmējiem. Situāciju turklāt sarežģī tas, ka pašreizējiem strādājošajiem jāpaaugstina darba ražīgums, lai sagādātu pensijas arvien lielākajam pensionāru skaitam.

Izglītības komisāre Andrula Vasiliu saka, ka Eiropai "jāmaina profesionālās izglītības tēls", pieskaņojot to "mūslaiku realitātei".

Plānā minētas iespējas, kā nodrošināt, lai cilvēki varētu apgūt zināšanas jebkurā dzīves posmā, un kā atvieglot iespēju arodizglītības ietvaros iegūt profesionālo pieredzi ārzemēs. Ierosināti veidi, kā stimulēt radošumu un uzņēmējdarbību, uzrunājot arī skolu nepabeigušos jauniešus, bezdarbniekus, migrējošos darba ņēmējus un invalīdus.

Profesionālajā izglītībā praktiskās zināšanas un prasme dominē pār teorētiskām zināšanām. Tā visvairāk piesaista cilvēkus, kas drīzāk dod priekšroku apgūt kādu amatu vai praktiskas iemaņas nekā akadēmiskās izglītības kursu, piemēram, universitātē.

ES valstīs ir dažādas profesionālās izglītības sistēmas. Tās popularitāte ir dažāda, taču kopumā var teikt, ka studenti un skolnieki to izvēlas biežāk nekā citās rūpnieciski attīstītajās valstīs.

Vairāk par profesionālo izglītību un arodapmācību DeutschEnglishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites