Cosán nascleanúna

Breis béime ar ghairmoideachas - 09/06/2010

Dearthóir grafach os comhair scáileáin ríomhaire

Tá faoin gCoimisiún gairmoideachas is gairmoiliúint a fhairsingiú is a uasghrádú.

Mhol an Coimisiúin plean inniu DeutschEnglishfrançais chun breis mac léinn a thabhairt isteach sa ghairmoideachas san Eoraip is chun mianach na hoiliúna a fheabhsú.

Pléifidh na hairí Eorpacha an plean nuair a bhuailfidh siad le fostóirí is le ceardchumainn i mí na Nollag chun clár 10 mbliana do ghairmoideachas a shocrú.

Sna moltaí tógtar ar straitéis nua an AE chun fás geilleagrach a spreagadh is chun tacú le fostaíocht sna blianta romhainn. Ar cheann de phríomhchuspóirí ‘Eoraip 2020 ' tá ardú ar na leibhéil oideachais chun an t-éileamh ar ardscileanna nua a shásamh.

Tá fás tapa ag teacht ar mhargadh na bpost san AE mar fhreagairt ar an domhandú, ar an nuatheicneolaíocht, ar an téamh domhanda is ar ghanntanas acmhainní. Ach ní héasca don Eoraip coimeád suas - go háirithe de dheasca easpa saineolais na n-oibrithe.

Sa lá atá inniu ann is minic gur gá fios gnó suntasach fiú sna bunphoist. Fós beagnach trian de dhaonra na hEorpa atá in aois oibre (25-64), táid gan cháilíocht fhoirmeálta nó ar cháilíocht íseal - i bhfad níos mó ná i SAM, Ceanada, an tSeapáin agus an Chóiré Theas.

Is fada fostóirí Eorpacha ag gearán nach dtig leo dóthain oibrithe cáilithe a fháil. D'ainneoin ardú na dífhostaíochta le linn an chúlaithe, tá ganntanas oibrithe oilte fós. Is amhlaidh a ghéaraigh an ghéarchéim gheilleagrach an gá le hoibrithe oilte. Níos casta fós, tá brú ar an lucht saothair éirí níos táirgiúla chun an líon ardaithe daoine atá ag éirí as a chothú.

Deir Coimisinéir an Oideachais Androulla Vassiliou gur gá don Eoraip "íomhá an ghairmoideachais a chlaochlú" is é a dhéanamh "níos ábhartha do shaol an lae inniu."

Sa phlean tá cur síos ar shlite chun deiseanna foghlama a chinntiú do dhaone ag gach tráth dá saol, is chun taithí ghairmiúil thar lear mar chuid dá ngairmoiliúint a chinntiú. Moltar bearta chun an chruthaitheacht is an fhiontraícht a chothú is chun dul i bhfeidhm ar lucht fágtha scoile, ar dhaoine dífhostaithe, ar oibrithe imirceacha is ar lucht míchumais.

Sa ghairmoideachas leagtar béim ar fhios gnó nó ar shaineolas praiticiúil seachas ar eolas teoiriciúil. Meallann sé daoine ar fearr leo ceird nó scil a fhoghlaim seachas oideachas acadúil in ollscoil, mar shampla, a leanúint.

Ní hionann córais gairmoideachais na dtíortha san AE. Is éagsúil iad na rátaí rannpháirtíochta, leis, ach ar an meán is airde iad ná i bhfreasgheilleagair.

Breis faoi ghairmoideachas is faoi ghairmoiliúint DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links