Navigointipolku

Ammatillista koulutusta uudistettava - 09/06/2010

Graafinen suunnittelija tietokoneen äärellä

Komissio haluaa lisätä ammatillista koulutusta EU:ssa ja parantaa koulutuksen tasoa.

Komissio esitteli tänään suunnitelman DeutschEnglishfrançais ammatillisen koulutuksen tulevaisuudesta. Tavoitteena on lisätä ammatilliseen koulutukseen osallistumista EU:ssa sekä kohottaa saatavilla olevan koulutuksen tasoa.

EU-maiden ministerien on määrä keskustella suunnitelmasta, kun he tapaavat työnantajien ja ammattiliittojen edustajia joulukuussa. Tapaamisen tavoitteena on laatia kymmenvuotisohjelma ammatillisen koulutuksen uudistamiseksi.

Suunnitelman perustana ovat uuden Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet, joilla pyritään vauhdittamaan kasvua ja lisäämään työllisyyttä tällä vuosikymmenellä. Yksi strategian päätavoitteista on koulutustason parantaminen, jotta voidaan vastata työmarkkinoiden edellyttämien uusien ja entistä parempien taitojen tarpeeseen.

EU:n työmarkkinat muuttuvat nopeasti globalisaation, tekniikan kehityksen, luonnonvarojen ehtymisen ja ilmastonmuutoksen paineessa. Ammattitaitoisten työntekijöiden puute kuitenkin heikentää EU:n kilpailukykyä.

Nykyisin jopa perustehtävissä vaaditaan usein melkoisia taitoja. Silti lähes yhdellä kolmesta 25-64-vuotiaasta eurooppalaisesta ei ole lainkaan tai on vain vähän koulutusta. Osuus on huomattavasti suurempi kuin Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa tai Etelä-Koreassa.

Eurooppalaiset työnantajat ovat jo pitkään valittaneet siitä, että heidän on vaikea löytää pätevää työvoimaa. Vaikka taantuma on lisännyt työttömyyttä, joillakin aloilla on edelleen pula ammattitaitoisista työntekijöistä. Talouskriisi onkin korostanut hyvin koulutetun työvoiman tarvetta. Tilannetta mutkistaa vielä entisestään se, että myös työvoiman tuottavuuden on parannuttava, jotta voidaan vastata väestön ikääntymisen haasteeseen.

Koulutuksesta vastaavan komissaarin Androulla Vassilioun mukaan tarkoituksena on muuttaa käsityksiä ammatillisesta koulutuksesta EU:ssa ja muokata koulutusta paremmin tämän päivän todellisuuteen sopivaksi.

Suunnitelman tavoitteena on antaa kansalaisille mahdollisuus opiskeluun missä tahansa elämänvaiheessa. Samalla halutaan helpottaa ulkomaankokemuksen hankkimista ammatillisen koulutuksen aikana. Suunnitelmassa ehdotetaan toimia, joilla voidaan kehittää opiskelijoiden luovaa ajattelua ja yrittäjähenkeä. Myös koulupudokkaille, työttömille, maahanmuuttajataustaisille ja vammaisille on tarjottava enemmän mahdollisuuksia koulutukseen.

Ammatillisessa koulutuksessa korostuvat etenkin työntekijän taidot sekä käytännön osaaminen ja asiantuntemus teoreettisten tietojen sijaan. Se kiinnostaa erityisesti niitä, jotka haluavat oppia jonkin ammatin tai taidon pikemminkin kuin keskittyä akateemisiin opintoihin.

Ammatillinen koulutus on järjestetty eri tavoin eri EU-maissa, ja myös opiskelijoiden määrä vaihtelee huomattavasti maittain. Keskimääräinen osallistumisaste on kuitenkin korkeampi kuin EU:n kanssa kilpailevissa talouksissa.

Lisätietoa ammatillisesta koulutuksesta EU:ssa DeutschEnglishfrançais

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä