Διαδρομή πλοήγησης

Αναμόρφωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης - 09/06/2010

Γραφίστας μπροστά σε οθόνη υπολογιστή

Η Επιτροπή αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διεύρυνση και την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η Επιτροπή παρουσίασε σχέδιο DeutschEnglishfrançais με στόχο να προσελκύσει περισσότερους σπουδαστές στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Ευρώπη και να βελτιώσει την ποιότητα της προσφερόμενης κατάρτισης.

Το σχέδιο θα συζητηθεί από τους ευρωπαίους υπουργούς, τους εργοδότες και τις επαγγελματικές ενώσεις τον Δεκέμβριο όταν συναντηθούν για να διαμορφώσουν το δεκαετές πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Οι προτάσεις βασίζονται στη νέα στρατηγική της ΕΕ για τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και αύξηση της απασχόλησης την επόμενη δεκαετία. Ένας από τους κύριους στόχους του προγράμματος ‘Ευρώπη 2020 ' είναι η βελτίωση του επιπέδου της εκπαίδευσης με στόχο να ικανοποιηθεί η ζήτηση για νέες και σημαντικότερες δεξιότητες.

Η αγορά απασχόλησης της ΕΕ αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς λόγω της παγκοσμιοποίησης, της τεχνολογικής εξέλιξης, της υπερθέρμανσης του πλανήτη και των πιέσεων που ασκούνται στους πόρους. Η Ευρώπη, όμως, δυσκολεύεται σοβαρά να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις, ίσως επειδή πολλοί εργαζόμενοι δεν διαθέτουν την απαιτούμενη πείρα.

Στις μέρες μας, ακόμη και για βασικά επαγγέλματα απαιτείται συχνά σημαντική τεχνογνωσία. Εξάλλου, στην Ευρώπη το ένα τρίτο περίπου του πληθυσμού που βρίσκεται σε ηλικία εργασίας (25-64) διαθέτει ελάχιστα ή καθόλου προσόντα, υπερβαίνοντας κατά πολύ το αντίστοιχο τμήμα του πληθυσμού στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ιαπωνία και την Νότια Κορέα.

Οι Ευρωπαίοι εργοδότες εκφράζουν εδώ και πολύ καιρό παράπονα ότι δεν βρίσκουν εργαζομένους με επαρκή προσόντα. Παρά την αύξηση της ανεργίας λόγω της ύφεσης, εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Αν μη τι άλλο, με την οικονομική κρίση έχει γίνει μεγαλύτερη η ανάγκη για ειδικευμένους εργαζόμενους, ενώ παράλληλα ασκούνται στο εργατικό δυναμικό πιέσεις για να γίνει πιο παραγωγικό και να στηρίξει τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των συνταξιούχων.

Η Ευρώπη θα πρέπει, σύμφωνα με την επίτροπο Εκπαίδευσης Ανδρούλλα Βασιλείου, να αλλάξει την εικόνα της επαγγελματικής εκπαίδευσης ώστε αυτή να ανταποκρίνεται περισσότερο στη σημερινή πραγματικότητα.

Το σχέδιο περιγράφει τρόπους που θα διασφαλίζουν στους ενδιαφερομένους την παροχή ευκαιριών για μάθηση σε κάθε στάδιο της ζωής τους και θα τους διευκολύνουν να αποκτήσουν, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους εκπαίδευσης, εμπειρίες στο εξωτερικό. Προτείνει μέτρα που θα ενισχύσουν τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα και θα μπορούν να βοηθήσουν άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, άνεργους, διακινούμενους εργαζομένους και άτομα με αναπηρία.

Η επαγγελματική εκπαίδευση εστιάζει κυρίως στην τεχνογνωσία ή τις πρακτικές γνώσεις και όχι στη θεωρητική μάθηση. Ταιριάζει σε άτομα που προτιμούν να μάθουν μια τέχνη από το να λάβουν ακαδημαϊκή μόρφωση, π.χ. στο πανεπιστήμιο.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν διαφορετικά συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης. Οι δείκτες συμμετοχής διαφέρουν μεταξύ τους σε μεγάλο βαθμό, αλλά η μέση συμμετοχή είναι μεγαλύτερη από αυτή που παρατηρείται στις ανταγωνιστικές τους οικονομίες.

Περισσότερα για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση DeutschEnglishfrançais

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι