Cesta

Nová podoba odborného vzdělávání - 09/06/2010

Počítačový grafik před obrazovkou počítače

Komise chce rozšířit a modernizovat nabídku odborného vzdělávání a školení

Evropská komise dnes předložila plán DeutschEnglishfrançais , který má za úkol zvýšit počet studentů v rámci odborného vzdělávání v Evropě a zvýšit jeho kvalitu.

Plán projednají evropští ministři na setkání se zaměstnavateli a odborovými svazy, které se bude konat v prosinci a jehož účelem bude stanovit program pro odborné vzdělávání na příštích 10 let.

Návrhy vycházejí z nové strategie EU na oživení ekonomického růstu a zvýšení zaměstnanosti v příštím desetiletí. Jedním z hlavních cílů strategie "Evropa 2020 " je pozvednout úroveň vzdělávání a uspokojit tak poptávku po nových dovednostech a vyšší kvalifikaci.

Evropský trh práce se rychle mění. Reaguje na globalizaci, technický pokrok, globální oteplování a tenčící se zdroje surovin. Evropa se však přizpůsobuje pomalu, což je z části způsobeno tím, že značnému množství evropských pracovníků chybí kvalifikace.

V dnešní době je třeba mít značné znalosti dokonce i pro běžná pracovní místa. Přitom téměř třetina obyvatelstva Evropy v produktivním věku (25-64 let) nemá žádnou nebo má jen nízkou kvalifikaci (mnohem více lidí než v Japonsku, Jižní Koreji, Kanadě a USA).

Zaměstnavatelé v Evropě si již dlouho stěžují na to, že nemohou najít dostatečně kvalifikované pracovníky. Přestože se úroveň nezaměstnanosti během hospodářské recese zvýšila, problémy s nedostatkem pracovní síly i nadále přetrvávají. Ekonomická krize naopak vyzdvihla potřebu kvalifikovaných pracovníků. Situace se komplikuje také tím, že se nyní od pracovníků očekává větší produktivita, aby byla společnost schopna finačně zvládnout rostoucí počet důchodců.

Komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou uvedla, že Evropa musí "přetvořit podobu odborného vzdělávání" a "lépe ji přizpůsobit dnešním podmínkám".

Plán vytyčuje způsoby, jak lidem umožnit, aby se mohli vzdělávat v jakékoli fázi svého života a aby mohli během odborné přípravy získávat pracovní zkušenosti v zahraničí. Dále navrhuje opatření, jež by podpořila kreativitu a podnikavost a jež by oslovila lidi, kteří předčasně ukončili školní docházku, migrující pracovníky a zdravotně postižené osoby.

Odborné vzdělávání klade důraz na znalosti a praktické zkušenosti namísto teoretických vědomostí. Vyhovuje lidem, kteří se chtějí naučit řemeslo nebo získat určité dovednosti a netouží po akademickém vzdělání (např. studiu na univerzitě).

Systémy odborného vzdělávání se v členských státech EU liší. Velmi rozdílný je i počet studentů. V průměru je však vyšší v konkurenčních ekonomikách.

Další informace o odborném vzdělávání a přípravě DeutschEnglishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy