Навигационна пътека

Преосмисляне на професионалното обучение - 09/06/2010

Графичен дизайнер пред компютър

Комисията се стреми да разшири и подобри професионалното обучение.

Днес Комисията представи план DeutschEnglishfrançais за привличане на повече ученици в техникумите и другите професионални училища в Европа и подобряване качеството на предлаганото обучение.

Планът ще бъде обсъден от европейските министри на срещата им с работодатели и синдикати през декември, на която ще се приеме 10-годишна програма за професионалното обучение.

Предложенията са основани на новата стратегия на ЕС за стимулиране на икономическия растеж и повишаване на заетостта през идното десетилетие. Една от основните цели на стратегията "Европа 2020 " е повишаване на нивото на образованието, за да се отговори на търсенето на нови и по-високо квалифицирани умения.

Трудовият пазар на ЕС се променя бързо в резултат на глобализацията, развитието на технологиите, глобалното затопляне и недостига на ресурси. За Европа обаче е трудно да върви в крак с промените, главно поради факта, че много от работниците не разполагат с необходимия опит.

Днес дори и най-обикновените длъжности изискват значителни познания. Същевременно близо една трета от хората в трудоспособна възраст (25-64 г.) в Европа са неквалифицирани или с ниска квалификация - значително по-голям брой, отколкото в САЩ, Канада, Япония и Южна Корея.

Европейските работодатели отдавна се оплакват от липсата на достатъчно квалифицирани работници. Въпреки повишаването на безработицата по време на рецесията, все още има недостиг на висококвалифицирана работна ръка, а икономическата криза само подчерта необходимостта от професионални умения. Проблемът е още по-сериозен, тъй като от работната сила на Съюза се очаква да стане и по-продуктивна, за да се компенсира нарастващия брой пенсионери.

Комисарят по образованието Андрула Василиу заяви, че Европа трябва да "промени имиджа" на професионалното обучение и да го направи "по-адекватно за настоящата действителност".

В плана се описват начини за гарантиране на възможност за всеки да се обучава по всяко време от своя живот, както и да придобие опит в чужбина като част от своето професионално обучение. Предложени са мерки за насърчаване на творчеството и предприемачеството и за приобщаване на напусналите преждевременно училище, безработните, мигрантите и хората с увреждания.

В професионалното обучение се поставя акцент върху практическите знания и умения, а не върху теоретичните знания. То привлича хората, които предпочитат да научат занаят или да придобият дадено умение, вместо да следват академично образование, например в университет.

Страните от ЕС имат различни системи за професионално образование. Нивата на участие се различават значително, но като цяло те са по-високи отколкото в конкурентните икономики.

Повече за професионалното образование и обучение DeutschEnglishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки