Cosán nascleanúna

Tacaíonn comórtas aistriúcháin AE le hilteangachas - 30/03/2010

Buaiteoirí chomórtas 2009 ©EU

Duaiseanna as a scileanna teanga do 27 buaiteoir i gcomórtas aistriúcháin 2009 an AE.

Tá an tEarrach tagtha chun na Bruiséile agus ina theannta tagann 27 buaiteoir Juvenes Translatores ("aistritheoirí óga" as Laidin), comórtas a eagraíonn roinn aistriúcháin an Choimisiúin. Seo an tríú huair a eagraíodh an comórtas seo do mhic léinn mheánscoile, agus is traidisiún é cheana féin.

An 24 Samhain 2009 a tionóladh an comórtas d'aistritheoirí ionchasacha a rugadh i 1992, arb ionadaithe dá scoil is dá dtír araon iad. B'éigean do rannpháirtithe ceann amháin as 23 téacs a roghnú (ceann do gach teanga oifigiúil san AE) agus é a aistriú go teanga eile AE dá rogha féin.

Tháinig na rannpháirtithe -- agus ní na buaiteoirí amháin -- ar roinnt réiteach an-nuíosach ar na cruacheisteanna teanga sna téacsanna, rud a chruthaigh go bhfuil bua an aistriúcháin acu.

Agus ná dearmadaimis go mbíonn múinteoir laistiar de gach mac léinn tréitheach. Ní le múineadh teangacha is le sonraí praiticiúla amháin a bhaineann eagrú an chomórtais i scoileanna - ní mór do mhúinteoirí éirim a oiliúint freisin. Uaireanta is gá réiteach a fháil agus bunscoileanna is oifigí an phoist ar stailc lá an chomórtais, mar a bhí in Éirinn anuraidh.

Fairis sin - gan choinne - is lingchlár d'fhiontair eile teanga an comórtas seo. Tar éis an chomórtais dheiridh, thionscain múinteoir Fraincise in Gothenburg (an tSualainn) malartú scoile Juvenes Translatores rathúil leis an bhFrainc is leis an Spáinn. Tháinig rath ar an smaoineamh, is tá a leithéid ar siúl ag scoileanna eile anois, agus tá ag éirí leo.

Tá faoi Juvenes Translatores tacú le foghlaim na dteangacha iasachta san Eoraip agus éagasc an aistriúcháin mar ghairm a ardú. Mar a dúirt duine de na buaiteoirí: "Ní hionann Fraincais, Béarla agus mo theanga dhúchais, fiú agus an rud céanna á rá agat. Ní hionann an bhraistint Mar sin, foghlaimím teangacha chun mé féin a chur i bhfriotal ar shlite nua."

Breis faoi Juvenes Translatores

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links