Navigatsioonitee

ELi tõlkevõistlus edendab mitmekeelsust - 30/03/2010

2009. aasta võistluse võitjad ©EL

Auhinnati ELi 2009. aasta tõlkevõistluse 27 võitja keeleoskust

Brüsselisse on saabunud kevad ning seda tähistas komisjoni tõlkeosakonna korraldatud tõlkevõistluse Juvenes Translatores (ladina keeles tähendab see noori tõlkijaid) 27 võitja külastus. Kõnealust võistlust keskkooliõpilastele korraldatakse juba kolmandat korda ning see on muutunud traditsiooniks.

Tõlkevõistlus toimus 24. novembril 2009 ning see korraldati 1992. aastal sündinud õpilastele, kel on huvi tõlkimise vastu, ning kes esindavad nii oma kooli kui ka riiki. Osalejad pidid valima 23 teksti (iga ELi ametliku keele kohta üks tekst) hulgast ühe ning tõlkima selle mõnda teise vabalt valitud ELi keelde.

Tõlkevõistlusel osalejad – mitte ainult võitjad – leidsid tekstis esinenud keelelistele raskuskohtadele vägagi uuenduslikke lahendusi, väljendades seega oma suurepärast tõlkijaannet.

Samuti ei tohiks unustada, et iga andeka õpilase edu saavutamises on suur panus tema õpetajal. Tõlkevõistluse läbiviimine koolides ei piirdu vaid keelte õpetamise ning praktiliste üksikasjade korraldamisega – õpetajad on vastutavad ka ande edasiarendamise eest. Mõnikord tähendab see ka seda, et tuleb leida lahendus juhul, kui riiklikud koolid ja postkontorid tõlkevõistluse toimumise päeval streigivad, nagu juhtus eelmisel aastal Iirimaal.

Tõlkevõistlus Juvenes Translatores on ootamatult andnud tõuke ka muudeks keelealasteks ettevõtmisteks. Pärast viimast võistlust algatas Rootsis Göteborgis elav prantsuse keele õpetaja eduka Juvenes Translatores keelealase vahetusprojekti Prantsusmaa ja Hispaaniaga. Idee on muutunud populaarseks ning teised koolid on järginud edukalt nende eeskuju.

Tõlkevõistluse Juvenes Translatores eesmärk on edendada võõrkeelte õppimist Euroopas ning suurendada teadlikkust tõlkija elukutsest. Üks võitjatest märkis: „Isegi kui väljendada ühte ja sama mõtet, kujuneb tulemus erinevates keeltes – prantsuse, inglise ning minu emakeeles – erinevaks. Seda lihtsalt tajutakse erinevalt. Õpin keeli selleks, et olla võimeline end enamatel viisidel väljendama.”

Lugege täiendavalt tõlkevõistluse Juvenes Translatores kohta

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad