Navigatsioonitee

Euroopa monumendid - 09/03/2010

Akropol Ateenas ©EL

EL soovib tõsta esile mälestisi, mis on Euroopa integratsiooni, ideaalide ja ajaloo sümbolid

Euroopa Liit on koduks 500 miljonile inimesele. Enamik neist siiski ei määratle end ELi kodanikena. Kui küsida inimeselt tema päritolu kohta, siis tavaliselt ta nimetab oma rahvuse.

Tugeva Euroopa identiteedi puudumine ei ole kuigi üllatav – samas on see väljakutseks Euroopa integratsioonile. Meie maailmajaos leidub suur valik keeli ja kombeid, mille valguses näivad riigid pigem erinevad kui sarnased.

Eurooplastes suurema kuuluvustunde tekitamiseks otsustas komisjon toetada Euroopa kultuuripärandi märgise loomist. See hõlmab ka riigipiire ületava tähendusega ajalooliste objektide registrit. Projekt sai alguse 2006. aastal Prantsusmaa, Ungari ja Hispaania eestvedamisel. Projekti eesmärk oli tõsta eurooplaste teadlikkust oma ühisest, kuid mitmekesisest ajaloo ja kultuuripärandist ning suurendada lugupidamist selle vastu.

Praegu osaleb projektis 18 riiki, sealhulgas ka Šveits. Register on muutunud mahukaks, hõlmates kümneid ajaloolisi ehitisi, nagu näiteks Akropol, Prantsuse riigimehe ja ELi ühe asutaja Robert Schumani maja ning Gdański laevatehas, kus asutati külma sõja lõppemisel olulist rolli mänginud ametiühinguliikumine Solidaarsus.

Projekti ELi tasandile tuues loodetakse laiendada selle ulatust ning lisada väljapaistvust ja prestiiži. Märgise saamiseks peab kultuuripärandi objektil olema oluline roll Euroopa integratsioonis. Selliste objektide sissepääsu juurde asetatakse kultuuripärandi märgise logo kandev tahvel.

Siiski ei ole tegemist ainult kultuuriga. Sarnaselt UNESCO maailmapärandi objektidega meelitab selline tahvel ligi turiste, mis on abiks piirkonna majandusele.

Register on täienduseks ELi kultuuripealinna DeutschEnglishfrançais algatusele ning üliõpilaste vahetusprogrammile Erasmus. Möödunud aastakümnetel on need projektid ühise kultuuri esitlemise abil andnud panuse mõistmisele ja integratsioonile Euroopas.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad