Sökväg

Dåligt betyg för EU på utbildningsområdet - 26/11/2009

Studenter framför en byggnad med EU-stjärnor©EC

EU har bara nått ett av sina fem mål för utbildning och lärande, trots att framsteg ändå har gjorts.

För nära tio år sedan ställde EU-länderna upp fem viktiga riktvärden på utbildningsområdet. Nu visar en ny utvärderingsrapport English att de inte kommer att nå målen före deadline nästa år.

Bara ett mål är uppnått – antalet universitets- och högskolestuderande som tar examen i matematik, vetenskap eller teknik har ökat med 15 procent. Könsfördelningen är också jämnare bland de nyexaminerade, vilket var ett villkor knutet till det målet.

På tre andra områden har EU-länderna gjort framsteg men uppfyller ändå inte målen. Det gäller vuxnas deltagande i livslångt lärande, en minskning av antalet elever som hoppar av skolan, samt ett större antal ungdomar med avslutad gymnasieskola.

För det femte målet – förbättrad läskunnighet hos 15-åringar – missar EU inte bara målet utan läget är till och med sämre än för tio år sedan.

I allmänhet har dock utbildningsnivån i EU höjts. Människor med en låg utbildningsnivå utgör fortfarande 30 procent av befolkningen i arbetsför ålder eller 77 miljoner. Antalet har dock minskat med ca en miljon per år sedan 2000.

EU är väl medvetet om att en välutbildad befolkning är avgörande för att man ska klara av ekonomiska och sociala problem. Den rådande lågkonjunkturen visar ändå att det brådskar med fler utbildningsreformer och högre investeringar, säger EU-kommissionen.

I en särskild rapport English om utbildningssamarbetet mellan EU-länderna framgår att investeringarna per elev har ökat på alla utbildningsnivåer sedan år 2000. Men utgifterna för den högre utbildningen ökar inte lika snabbt som tidigare. EU-länderna skulle behöva investera i genomsnitt 10 000 euro mer per år och universitets- och högskolestuderande för att komma ifatt USA.

Utbildningsmålen ingår i Lissabonstrategin, en tioårsplan för jobb och tillväxt som antogs 2000. EU-kommissionen lägger varje år fram rapporter om EU:s framsteg med att förverkliga planen.

Snart löper planen ut och EU håller på att se över målen. Tidigare i år lade EU-länderna till riktvärden för förskoleverksamhet och eftergymnasial utbildning. De kom också överens om att utöka målet för läskunnighet hos 15-åringar till att omfatta kunskaper i matematik och naturvetenskap.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar