Navigacijska pot

Bo treba ponavljati razred? - 26/11/2009

Študenti s knjigami pred zgradbo z evropskimi zvezdami ©ES

Izobraževalni cilji: EU je dosegla enega, drugih do roka ne bo

Države članice EU so pred skoraj desetimi leti določile pet najpomembnejših ciljev na področju izobraževanja in usposabljanja. Poročilo o napredku English pri doseganju teh ciljev pa kaže, da svojih ciljev do leta 2010 ne bodo uspele uresničiti.

Od zastavljenih ciljev je bil uresničen le eden: 15-odstotno povečanje univerzitetnih diplomantov s področja matematike, naravoslovja in tehnologije. Med diplomiranci je tudi več žensk, s čimer je izpolnjen tudi eden od pogojev tega cilja. Večji delež diplomirancev naravoslovja, matematike in tehnologije je sicer edini od ciljev, ki ga Slovenija ni uspela doseči.

Na treh področjih (večji delež udeležencev v vseživljenjskem učenju, manjši delež mladih, ki opustijo šolanje, in večje število uspešnih zaključkov višje srednješolskega izobraževanja) so države članice močno napredovale, vendar na splošno še vedno ne dosegajo svojih ciljev.

Pri petem cilju (izboljšanje bralne pismenosti 15-letnikov) je rezultat še slabši: ne samo, da EU ni uspela doseči svojega cilja, ampak so se razmere celo poslabšale v primerjavi s tistimi izpred 10 let. Slovenija je sicer že uspela uresničiti ta cilj.

Na splošno se je raven izobrazbe v celotni EU izboljšala. Posamezniki z nižjo stopnjo izobrazbe zaenkrat predstavljajo 30 % delovne sile oziroma 77 milijonov ljudi. Od leta 2000 se je ta številka zmanjšala za približno en milijon.

Čeprav se EU že dolgo zaveda, da je boljša izobrazbena stopnja bistvena za premagovanje ekonomskih in socialnih ovir, je zadnja gospodarska kriza še opozorila na nujnost izobraževalnih reform.

Posebno poročilo English o sodelovanju na področju izobraževanja med državami članicami EU navaja, da se je znesek naložb na študenta v zadnjih 10 letih zvišal na vseh ravneh izobraževanja. Vendar raven sredstev za visokošolstvo ne narašča tako hitro kot v preteklosti. Države članice bi morale vložiti dodatnih 10 000 EUR na študenta na leto, če želijo doseči ZDA.

Izobraževalni cilji so del lizbonske strategije, v kateri so voditelji EU leta 2000 opredelili desetletni načrt za gospodarsko rast in nova delovna mesta. V okviru strategije Evropska komisija vsako leto pripravi poročilo o napredku.

Obdobje, ki ga zajema strategija, se počasi izteka, zato EU pregleduje in ocenjuje svoje cilje. Ob začetku letošnjega leta so voditelji držav članic na seznam dodali cilje s področja zgodnjega izobraževanja in izobraževanja po srednji šoli. Dogovorili so se tudi, da bodo cilj o izboljšanju pismenosti 15-letnikov razširili tudi na matematiko in naravoslovje.

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave