Navigačný riadok

Mladí študenti s knihami pred budovou s európskymi hviezdami ©EC

Ciele v oblasti vzdelávania – EÚ dosiahne jednu métu, ostatné však nestihne splniť v plánovanom termíne

Takmer 10 rokov po tom, čo sa členské štáty zhodli na 5-tich kľúčových cieľoch v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, aktuálne informácie o pokroku English jasne naznačujú, že tieto ciele do stanoveného termínu (rok 2010) nesplnia.

Jediný cieľ, ktorý sa podarilo splniť, je 15 %-ný nárast v počte vysokoškolských študentov, ktorí skončia štúdium s diplomom z matematiky, vedy a technológie. Medzi absolventmi sa nachádza aj viac žien, čo bola takisto jedna z podmienok.

Krajiny EÚ dosiahli pokrok v 3 ďalších oblastiach, t. j. účasť na celoživotnom vzdelávaní, zníženie miery predčasného ukončenia štúdia na stredných školách a univerzitách, a nárast podielu mladých ľudí s ukončeným vyšším stredným vzdelaním, ale celkovo sú stále pozadu v plnení cieľov.

V súvislosti s piatym cieľom, t. j. zlepšenie čitateľských zručností 15-ročnej mládeže, EÚ nielenže nesplnila svoj cieľ, ale situácia sa v porovnaní so stavom spred desiatich rokov zhoršila.

Vo všeobecnosti sa úroveň vzdelania v Európe zlepšila. Ľudia s nižším stupňom vzdelania stále predstavujú 30 % populácie v produktívnom veku, čo predstavuje 77 miliónov ľudí. Celkový počet sa však od roku 2000 každý rok znižuje približne o milión.

EÚ dlhodobo zastáva názor, že kvalitnejšie vzdelávanie je kľúčom na prekonanie hospodárskych a sociálnych problémov, súčasná recesia však podľa vyjadrenia Komisie zvýraznila nevyhnutnosť okamžitej reformy vzdelávania a vyšších investícií.

Zo samostatnej správy English , ktorá preveruje spoluprácu v oblasti vzdelávania medzi krajinami EÚ, vyplýva, že investície na jedného študenta narástli od roku 2000 na všetkých vzdelávacích úrovniach. Výdavky na vyššie vzdelávanie však nerastú tak rýchlo ako predtým. Na to, aby sa dosiahol americký štandard, by členské štáty EÚ museli na každého študenta na vyššom stupni vzdelávania ročne investovať v priemere o 10 000 EUR viac.

Tieto ciele sú súčasťou Lisabonskej stratégie, 10-ročného plánu pre rast a zamestnanosť, na ktorej sa hlavy štátov zhodli v roku 2000. Súčasťou tohto plánu je ročná správa o pokroku EÚ, ktorú uverejňuje Komisia.

Keďže platnosť tejto stratégie sa blíži ku koncu, EÚ aktualizuje svoje ciele. Začiatkom tohto roka pridali vlády členských štátov medzi ciele aj vzdelávanie v skorom veku a vyššie stredné vzdelávanie. Takisto sa zhodli na rozšírení čitateľského cieľa pre 15-ročnú mládež o matematické a vedecké zručnosti.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy