Cale de navigare

Restanţe la educaţie - 26/11/2009

Tineri studenţi în faţa unei clădiri purtând însemnele UE ©CE

În domeniul educaţiei, UE şi-a atins doar un obiectiv

În urmă cu aproximativ 10 ani, statele membre au stabilit 5 obiective-cheie în domeniul educaţiei şi formării, pentru 2010. Raportul privind progresele înregistrate English indică faptul că acestea nu vor putea fi îndeplinite în termenul stabilit.

Un singur obiectiv a fost atins, şi anume creşterea cu 15% a numărului de absolvenţi de studii universitare în matematică, ştiinţele naturii şi ştiinţe tehnice, din care o proporţie mai mare de femei.

Pentru alte trei obiective (participarea la activităţi de învăţare de-a lungul vieţii, reducerea ratei abandonului şcolar în învăţământul secundar şi superior, absolvirea studiilor în învăţământul secundar superior) s-au înregistrat unele progrese. Însă, în ansamblu, statele membre nu şi-au atins obiectivele fixate.

În ceea ce priveşte cel de-al cincilea obiectiv (îmbunătăţirea competenţelor de lectură ale elevilor în vârstă de 15 ani), UE nu a reuşit să-şi respecte angajamentul luat şi situaţia s-a agravat, în raport cu cea înregistrată în urmă cu 10 ani.

În general, nivelul de educaţie în Europa a crescut. Numărul persoanelor cu un nivel de educaţie mai scăzut se ridică la 77 de milioane, reprezentând 30% din populaţia în vârstă de muncă - aproximativ 1 milion mai puţin în fiecare an, din 2000 până în prezent.

UE a considerat dintotdeauna că o educaţie de mai bună calitate este un element esenţial pentru a face faţă dificultăţilor economice şi sociale. Comisia Europeană recunoaşte faptul că recenta recesiune economică a adus în prim-plan necesitatea de a introduce urgent o reformă în educaţie şi de a face investiţii în acest sector.

Într-un raport separat English , în care se evaluează cooperarea dintre statele membre în domeniul educaţiei, se arată că, din 2000, investiţiile au crescut, la toate nivelurile de educaţie. Cu toate acestea, cheltuielile din învăţământul superior nu au crescut la fel de repede ca în trecut. Statele membre ar trebui să investească, în medie, pe an, cu 10 000 de euro mai mult pe cap de student pentru a atinge nivelul învăţământului superior din SUA.

Aceste obiective fac parte din Strategia de la Lisabona, plan decenal pentru crearea de locuri de muncă şi favorizarea creşterii economice, adoptat de liderii UE în anul 2000. Comisia Europeană publică rapoarte anuale privind progresele înregistrate în atingerea obiectivelor trasate de acest plan.

Strategia de la Lisabona va expira curând. UE revine asupra obiectivelor sale. În prima parte a acestui an, guvernele statelor membre au adăugat o serie de obiective care vizează educaţia preşcolară şi învăţământul postsecundar. De asemenea, au convenit să înglobeze matematica şi ştiinţele naturii în obiectivul de ameliorare a competenţelor de lectură pentru copiii în vârstă de 15 ani.

Contrast puternic Setează pagina la dimensiunea normală a literei Măreşte dimensiunea literei cu 200% Trimite pagina unui prieten Tipăreşte pagina

 

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

Da Nu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră:

Linkuri utile