Kruimelpad

Een slecht rapport - 26/11/2009

Jonge studenten met boek voor een gebouw met daarop de Europese sterren ©EC

De EU haalt een van haar onderwijsdoelstellingen, maar mist de deadline voor de rest.

Bijna tien jaar nadat de lidstaten overeenstemming bereikten over vijf hoofddoelstellingen voor onderwijs en opleiding, blijkt uit een voortgangsrapport English dat zij de deadline in 2010 niet zullen halen.

Slechts een van de doelstellingen wordt gehaald, namelijk de groei met 15% van het aantal universiteitsstudenten dat afstudeert in wiskunde, wetenschap en technologie. En een hoger percentage afgestudeerden is vrouw, een voorwaarde die aan die doelstelling was gekoppeld.

Op drie andere gebieden - deelname aan permanente educatie, verlaging van het drop-outpercentage op middelbare scholen en universiteiten, en afronding van het hoger middelbaar onderwijs - zijn de EU-landen tekortgeschoten, al is er wel vooruitgang boekt.

Wat de vijfde doelstelling betreft - verbetering van de leesvaardigheid van vijftienjarigen - heeft de EU niet alleen haar doelstelling gemist, maar is de situatie zelfs verslechterd ten opzichte van vijftien jaar geleden.

In het algemeen is het opleidingsniveau in Europa gestegen. Toch heeft nog steeds 30% van de beroepsbevolking, ofwel 77 miljoen mensen, een relatief laag opleidingsniveau. Maar sinds 2000 is dat aantal jaarlijks met ongeveer een miljoen gedaald.

De EU beseft allang dat beter onderwijs essentieel is om economische en maatschappelijke problemen te verhelpen. Door de recente recessie is de noodzaak van onderwijshervormingen en -investeringen alleen maar duidelijker geworden, aldus de Commissie.

Een apart rapport English over samenwerking tussen EU-landen op onderwijsgebied concludeert dat er sinds 2000 over de gehele linie meer in onderwijs geïnvesteerd wordt. De stijging gaat in het hoger onderwijs echter minder snel dan vroeger. De EU-landen zouden per student gemiddeld 10.000 euro meer per jaar in hoger onderwijs moeten investeren om op hetzelfde peil als de VS te komen.

De doelstellingen maken deel uit van de Lissabonstrategie, het tienjarenplan voor groei en banen uit 2000. De Commissie publiceert hiervoor jaarlijks een voortgangsverslag.

Nu de strategie haar einde nadert, is de EU begonnen de resultaten te evalueren. Eerder dit jaar hebben de EU-regeringen er doelstellingen voor onderwijs aan jonge kinderen en postsecundair onderwijs aan toegevoegd. Zij hebben ook afgesproken om voor vijftienjarigen naast de leesvaardigheidsdoelstelling ook doelstellingen voor de wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden te introduceren.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links