Navigācijas ceļš

Jaunieši ar grāmatām stāv pie ēkas, ko rotā Eiropas zvaigznes ©EC

ES izpilda vienu no mērķiem izglītības jomā, bet aizkavējusies pārējo īstenošanā.

Gandrīz pirms 10 gadiem dalībvalstis vienojās par 5 pamatmērķiem izglītības un mācību jomā, taču aktualizētā progresa ziņojumā English teikts, ka tos neizdosies sasniegt līdz 2010. gadam.

Īstenots ir tikai viens mērķis — par 15 % palielinājies to studentu skaits, kas beidz augstskolu ar akadēmisko grādu matemātikā, eksaktajās zinātnēs un tehnoloģijā. Turklāt šo absolventu vidū ir palielinājies sieviešu īpatsvars — tas bija viens no kopējā mērķa atsevišķajiem elementiem.

Trijus citus mērķus (plašāk izvērst mūžizglītību, samazināt mācību pārtraukšanas gadījumu skaitu vidusskolās un augstskolās, kā arī uzlabot rādītājus vidusskolas pabeigšanā) ES dalībvalstīm vēl nav izdevies sasniegt, kaut arī šajās jomās vērojami panākumi.

Piekto mērķi — uzlabot 15 gadus vecu jauniešu lasītprasmi — ES ne tikvien nav īstenojusi, bet pat ir regresējusi salīdzinājumā ar stāvokli pirms 10 gadiem.

Kopumā var sacīt, ka izglītības līmenis Eiropā ir paaugstinājies. Cilvēki ar salīdzinoši zemu izglītības līmeni joprojām veido 30 % no ES darbspējīgajiem iedzīvotājiem, kuru pavisam ir 77 miljoni. Tomēr arī viņu skaits kopš 2000. gada samazinās par apmēram miljonu gadā.

ES jau sen ir atzinusi, ka laba izglītība ir ļoti svarīgs priekšnoteikums, lai pārvarētu ekonomiskās un sociālās problēmas. Tomēr recesijas vilnis pierādīja, ka vajadzīga steidzama izglītības reforma un ieguldījumi šajā jomā.

Atsevišķā ziņojumā English par sadarbību starp ES dalībvalstīm izglītības jomā sacīts, ka no 2000. gada visos izglītības līmeņos palielinājies uz katru skolēnu vai studentu ieguldīto līdzekļu apjoms. Tomēr augstākās izglītības budžets nepalielinās tik strauji kā agrāk. Lai šajā ziņā panāktu ASV, dalībvalstīm augstākajā izglītībā nāktos investēt vidēji vēl 10 000 eiro gadā uz katru studentu.

Šie mērķi ietilpst Lisabonas stratēģijā — savulaik 10 gadiem noteiktajā darbavietu izveides un izaugsmes plānā, ko Komisija pieņēma 2000. gadā. Komisija reizi gadā nāk klajā ar ziņojumu par ES panākumiem šā plāna īstenošanā.

Tuvojoties stratēģijai noteiktajam beigu termiņam, ES no jauna pievēršas tās mērķiem. Šogad ES dalībvalstis ir papildinājušas plānu ar mērķiem saistībā ar pirmsskolas un pēcvidusskolas izglītību. Tās turklāt vienojās paplašināt lasītprasmes mērķi 15 gadus veciem jauniešiem, ietverot tajā arī matemātikas un eksakto zinātņu elementus.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites