Cosán nascleanúna

Aimsiú na sprice - 26/11/2009

Mic léinn óga is leabhair acu os comhair foirgnimh le réaltaí Eorpacha ©EC

Spriocanna oideachais - cuspóir amháin aimsithe ag an AE ach ní aimseofar sprioc-am na gceann eile.

Beagnach 10 mbliana d'éis do na ballstáit aontú ar 5 eochair-sprioc oideachais is oiliúna, taispeánann nuashonrú ar an dul chun cinn English nach n-aimseoidh siad na cuspóirí faoin spriocdháta 2010.

Níor aimsíodh ach sprioc amháin - ardú 15% i líon na mac léinn ollscoile a fuair céimeanna matamaitice, eolaíochta nó teicneolaíochta. Agus is mó líon na mban i measc na gcéimithe, rud a chomhlíonann coinníoll a ceanglaíodh den sprioc sin.

I 3 réimse eile - rannpháirtíocht san fhoghlaim fadsaoil, laghdú sa líon a éiríonn as an méanscoil is an ollscoil, agus oideachas meánscoile a chríochnú - tá dul chun cinn déanta ag ballstáit an AE ach ar an mórgóir ní aimsíonn siad a gcuspóirí.

Maidir leis an gcúigiú sprioc - scileanna léitheoireachta na ndaltaí 15 bliana d'aois a fheabhsú - ní hamháin nár bhain an AE a chuspóir amach ach is measa an staid anois ná deich mbliana ó shin.

Tá leibhéil oideachais i gcoitinne san Eoraip tar éis méadú. Is ionann daoine le leibhéil ísle oideachais fós agus 30% den daonra atá ag obair nó 77 milliún duine. Ach thit an líon sin thart ar mhilliún gach bliain ó 2000.

Bíodh gur aithin an AE le fada an géarghá atá le hoideachas feabhsaithe chun baic gheilleagracha is shóisialta a shárú, d'aibhsigh an cúlú le déanaí práinn na leasuithe oideachais agus na hinfheistíochta, arsa an Coimisiún.

Deir tuarascáil eile English , a luachálann comhar oideachais na mballstát san AE, gur mhéadaigh an infheistíocht in aghaidh an mhic léinn ó 2000 ag gach leibhéal oideachais. Níl an caiteachas ar an ardoideachas ag ardú chomh tapa is a bhíodh, ámh. Níor mhór do bhallstáit an AE €10 000 breise ar an meán in aghaidh an mhic léinn a infheistiú san ardoideachas chun leibhéal SAM a shroicheadh.

Cuid de "sraitéis Liospóin" is ea na spriocanna, plean 10 mbliana do phoist is don fhás lenar ghlac na ceannairí in 2000. Faoin bplean sin, foilsíonn an Coimisiún tuarascálacha bliantúla faoi dhul chun cinn an AE

Agus an straitéis beagnach imithe as feidhm, tá an AE ag athbhreithniú a gcuspóirí. Níos luaithe i mbliana, chuir rialtais an AE isteach spriocanna nua faoi oideachas naíonán agus iarbhunoideachas. Fairis sin, d'aontaigh siad an sprioc léitheoireachta do dhaltaí 15 bliana d'aois a leathnú chuig scileanna matamaitice is eolaíochta.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links