Navigointipolku

EU jäljessä koulutustavoitteistaan - 26/11/2009

Opiskelijoita kirjoineen ©EC

EU on saavuttanut viidestä koulutustavoitteestaan vain yhden.

Jäsenmaat sopivat melkein kymmenen vuotta sitten viidestä keskeisestä koulutustavoitteesta. Nyt jäsenmaiden edistymistä on tarkasteltu uudestaan, English ja vaikuttaa siltä, etteivät ne saavuta tavoitteita vuoden 2010 määräaikaan mennessä.

Ainoastaan yksi tavoite on saavutettu: matematiikan, luonnontieteiden ja tekniikan alojen tutkintojen määrä on kasvanut 15 prosentilla. Näiltä aloilta valmistuneiden joukossa on myös aiempaa enemmän naisia, mikä oli yksi tavoitteen saavuttamiseksi vaadituista ehdoista.

Kolmen muun tavoitteen kohdalla on tapahtunut edistystä, mutta EU-maat eivät kuitenkaan pysty saavuttamaan niitä kokonaan. Nämä tavoitteet koskevat elinikäistä oppimista, keski- ja korkeakouluasteen opinnot keskeyttäneiden määrän vähentämistä sekä toisen asteen koulutuksen loppuun suorittamista.

Viidentenä tavoitteena on kehittää 15-vuotiaiden nuorten lukutaitoa. Tätäkään tavoitetta useimmat EU-maat eivät ole pystyneet saavuttamaan, ja tilanne on keskimäärin jopa huonompi kuin kymmenen vuotta sitten. Suomi on kuitenkin onnistunut parantamaan koululaisten lukutaitoa.

Yleisesti ottaen eurooppalaisten koulutustaso on kuitenkin noussut. Työikäisistä EU-kansalaisista on alhainen koulutustaso noin 30 prosentilla, eli 77 miljoonalla henkilöllä, mutta heidän määränsä on vähentynyt noin miljoonalla vuosittain sen jälkeen, kun tavoitteet asetettiin.

Komission mukaan EU:ssa on tiedetty jo kauan, että parempi koulutus on avainasemassa taloudellisten ja sosiaalisten ongelmien ratkaisemisessa, ja talouden viimeaikainen taantuma on vielä korostanut tarvetta uudistaa koulutusta ja investoida siihen.

EU-maiden välistä koulutusyhteistyötä arvioidaan erillisessä kertomuksessa English , jonka mukaan opiskelijakohtaiset investoinnit ovat kasvaneet vuodesta 2000 lähtien kaikilla koulutustasoilla. Korkea-asteen koulutukseen tehtävien investointien määrä ei kuitenkaan kasva yhtä nopeasti kuin ennen. EU-maiden olisi investoitava noin 10 000 euroa enemmän yhtä korkea-asteen opiskelijaa kohti vuodessa, jotta voitaisiin saavuttaa Yhdysvaltojen taso.

Koulutustavoitteet ovat osa vuonna 2000 sovittua Lissabonin strategiaa, joka on työpaikkojen lisäämiseen ja talouden kasvuun tähtäävä kymmenvuotissuunnitelma. Sen tavoitteiden saavuttamista kartoitetaan vuosittain komission julkaisemissa kertomuksissa.

Koska strategian määräaika on pian umpeutumassa, EU tarkastelee tavoitteitaan uudestaan. Aiemmin tänä vuonna EU-maiden hallitukset hyväksyivät uusia tavoitteita varhaiskasvatukselle ja keskiasteen jälkeiselle koulutukselle. Lisäksi 15-vuotiaiden nuorten lukutaitoa koskevaan tavoitteeseen sisällytettiin matemaattisten ja luonnontieteellisten taitojen hallitseminen.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä