Διαδρομή πλοήγησης

Αναγκαία η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων - 26/11/2009

Νεαροί σπουδαστές μπροστά από κτίριο με τα αστέρια της ΕΕ ©EC

Εκπαιδευτικοί στόχοι: η ΕΕ πέτυχε έναν στόχο, έχει όμως μείνει πίσω σε άλλους.

Δέκα σχεδόν χρόνια μετά τη συμφωνία των κρατών μελών για την επίτευξη 5 βασικών στόχων στους τομείς της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, η σχετική έκθεση προόδου English επισημαίνει ότι οι στόχοι αυτοί δεν θα επιτευχθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, δηλαδή μέχρι το 2010.

Ένας μόνον στόχος έχει επιτευχθεί, δηλαδή η αύξηση κατά 15% του αριθμού των πτυχιούχων πανεπιστημίων στους τομείς των μαθηματικών, των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας. Επίσης, αυξήθηκε το ποσοστό των κοριτσιών μεταξύ των πτυχιούχων, κάτι το οποίο αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση.

Σε 3 άλλους τομείς - συμμετοχή στη δια βίου μάθηση, μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης σπουδών στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, ολοκλήρωση σπουδών ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - τα κράτη μέλη σημείωσαν πρόοδο αλλά, συνολικά, εξακολουθούν να απέχουν αρκετά από την επίτευξη των στόχων τους.

Όσον αφορά τον πέμπτο στόχο - βελτίωση των επιδόσεων παιδιών ηλικίας 15 ετών στην ανάγνωση - η ΕΕ όχι μόνο δεν κατάφερε να πετύχει τον στόχο της, αλλά έχει χάσει έδαφος σε σύγκριση με την κατάσταση που επικρατούσε πριν από μια δεκαετία.

Σε γενικές γραμμές, το επίπεδο εκπαίδευσης στην Ευρώπη έχει βελτιωθεί. Τα άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης εξακολουθούν να αποτελούν το 30% του ενεργού πληθυσμού (77 εκατομμύρια), όμως μετά το 2000 ο αριθμός αυτός παρουσίαζε μείωση κάθε χρόνο κατά ένα εκατομμύριο.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, παρόλο που η ΕΕ έχει από καιρό αναγνωρίσει ότι η βελτίωση της εκπαίδευσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την έξοδο από οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις, η πρόσφατη ύφεση έδειξε πόσο επείγουσες είναι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και οι επενδύσεις στον εκπαιδευτικό τομέα.

Άλλη ξεχωριστή έκθεση English , που αξιολογεί τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα εκπαίδευσης, αναφέρει ότι μετά το 2000 οι επενδύσεις ανά σπουδαστή αυξήθηκαν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ωστόσο, οι δαπάνες στην ανώτατη εκπαίδευση δεν αυξάνονται με τον ίδιο ρυθμό που αυξάνονταν στο παρελθόν. Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να επενδύουν στην ανώτατη εκπαίδευση 10.000 ευρώ ανά σπουδαστή κατά μέσο όρο το χρόνο για να καλύψουν τη διαφορά που τις χωρίζει από τις ΗΠΑ.

Οι παραπάνω στόχοι αποτελούν μέρος της "στρατηγικής της Λισαβόνας", ενός δεκαετούς προγράμματος για τη απασχόληση και την ανάπτυξη που ενέκριναν οι Ευρωπαίοι ηγέτες το 2000. Η Επιτροπή δημοσιεύει ετήσιες εκθέσεις για την πρόοδο που σημειώνει η ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού.

Ενόψει της επικείμενης λήξης της εν λόγω στρατηγικής, η ΕΕ επανεξετάζει τους στόχους της. Πριν από μερικούς μήνες, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών πρόσθεσαν στόχους για την προσχολική εκπαίδευση και την μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τέλος, συμφώνησαν να επεκτείνουν τον στόχο της βελτίωσης των ικανοτήτων των παιδιών 15 ετών, ώστε να καλύπτει όχι μόνο την ανάγνωση αλλά και τις δεξιότητές τους στα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι