Cesta

Pokrok EU v oblasti vzdělávání - 26/11/2009

Studenti listují v učebnicích před budouvou se symbolem EU © ES

Přestože Unie některých svých cílů ve vzdělávání dosáhla, u jiných bude mít zpoždění.

Ze zprávy o plnění cílů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy English , na nichž se členské státy dohodly před téměř deseti lety, vyplývá, že se jim těchto cílů ve stanoveném termínu, tj. do roku 2010, dosáhnout nepodaří.

Splněn byl pouze jeden cíl: podařilo se zvýšit počet vysokoškolských absolventů se specializací matematika, přírodní vědy či technika o 15 %. Mezi nimi je rovněž více žen, což splňuje další podmínku definovanou v rámci daného cíle.

V dalších třech oblastech – zapojení dospělých do celoživotního vzdělávání, snížení počtu studentů, kteří nedokončí studium na střední či vysoké škole, a naopak zvýšení počtu žáků s dokončeným středoškolským vzděláním – dosáhly země Unie určitého pokroku, avšak ke splnění stanovených cílů mají ještě daleko.

Pátého cíle, tedy zlepšení schopnosti 15letých žáků číst, EU nejen nedosáhla, ale situace se v porovnání s dobou před deseti lety ještě zhoršila.

Úroveň dosaženého vzdělání v Evropě obecně se zvýšila. Nižší než středoškolské vzdělání má stále ještě 30 % lidí v aktivním věku, tj. 77 milionů obyvatel, avšak jejich počet se od roku 2000 snižuje o přibližně jeden milion ročně.

Evropská unie si již dávno uvědomila, že pro překonání hospodářských i společenských překážek je naprosto nezbytné zlepšit úroveň vzdělání svých občanů. Během současné hospodářské recese se podle Komise opět ukázalo, že je naprosto nezbytné rychle reformovat vzdělávací systém a investovat do vzdělání obecně.

V jiné zprávě English , která hodnotí spolupráci mezi členskými zeměmi Unie v oblasti vzdělávání, se uvádí, že průměrné investice na jednoho studenta se od roku 2000 na všech vzdělávacích stupních zvýšily. Výdaje do vysokoškolského vzdělání však nerostou tak rychle jako v minulosti. Aby Unie v této oblasti dohnala Spojené státy, musely by členské státy u vysokoškolského vzdělávání na studenta vydávat v průměru o 10 000 eur ročně více než nyní.

Uvedené cíle jsou součástí tzv. Lisabonské strategie, kterou vedoucí představitelé Unie přijali v roce 2000 jako 10letý plán pro růst a zaměstnanost. V rámci tohoto plánu Komise vydává výroční zprávy o pokroku, kterého EU dosáhla.

Platnost Lisabonské strategie však brzy uplyne a Unie bude muset své cíle přehodnotit. Vlády členských států letos připojily na seznam nové cíle vztahující se k předškolnímu a postsekundárnímu vzdělávání. Dále se dohodly, že se budou snažit zvýšit úroveň znalostí patnáctiletých studentů v oblasti matematiky a přírodních věd.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy