Навигационна пътека

Реформа в образованието - необходими са още усилия - 26/11/2009

Млади хора с книги пред сграда с европейски звезди на фасадата си ©ЕО

ЕС ще изпълни една от целите в областта на образованието, но няма да успее с другите.

Почти 10 години, след като държавите-членки се споразумяха за изпълнението на 5 ключови цели в областта на образованието и обучението, от доклад за напредъка English става ясно, че страните няма да успеят да постигнат тези цели в определения срок, т.е. до 2010 г.

Само една от целите е изпълнена - повишение с 15% на броя на студентите, дипломиращи се в областта на математиката, природните науки и технологиите. Броят на жените сред завършващите университет също е нараснал, с което се изпълнява свързано с тази цел условие.

В 3 други области - участие в учене през целия живот, намаляване на броя на преждевременно напусналите училище или университет и увеличаване на броя на завършилите средно образование - страните от ЕС са отбелязали напредък, но като цяло целите все още не са достигнати.

Що се отнася до петата цел - подобряване на уменията за четене на 15-годишните - ЕС не само не я е постигнал, но положението дори се е влошило в сравнение с преди десет години.

Като цяло нивото на образование в Европа се е повишило. Хората с по-ниско ниво на образование все още са 30% от населението в трудоспособна възраст или 77 милиона души. Техният брой обаче е намалявал с по около един милион на година от 2000 г. насам.

Въпреки че ЕС отдавна е наясно, че по-доброто образование е изключително важно за справянето с икономическите и социалните трудности, според Комисията неотдавнашната рецесия подчертава спешната необходимост от реформи и инвестиции в областта на образованието.

В отделен доклад English за оценка на сътрудничеството в областта на образованието между страните от Съюза се посочва, че от 2000 г. насам размерът на инвестициите, падащи се на един учащ, се е увеличил за всички нива на образование. Финансирането във висшето образование обаче не нараства толкова бързо, колкото преди. Страните от ЕС трябва да инвестират средно с 10 000 евро повече на студент на година, за да настигнат САЩ.

Целите са част от Лисабонската стратегия - десетгодишен план за работни места и растеж, който лидерите на ЕС приеха през 2000 г. Комисията публикува годишни доклади за напредъка на ЕС в изпълнението на този план.

С изтичането на срока на стратегията ЕС преразглежда нейните цели. По-рано тази година правителствата в ЕС добавиха цели за образованието в ранна детска възраст и за следгимназиалното образование. Те също така се споразумяха за разширяване на целта за умения за четене сред 15-годишните, като се включат умения в областта на математиката и природните науки.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки