Sökväg

Lärarna behöver bättre arbetsmiljö - 21/08/2009

Elev som dagdrömmer medan läraren förklarar © EC

Enligt OECD:s undersökning saknar många lärare motivation och 13 % av tiden i klassrummet går åt till att hålla ordning.

Sommarlovet är slut och både elever och lärare samlar krafter inför ett nytt läsår.

Organisationen OECD Englishfrançais publicerade nyligen resultaten av en internationell undersökning Englishfrançais av undervisningen och skolmiljön. 23 länder deltog i undersökningen, varav 15 EU-länder.

Undersökningen gjordes med stöd av EU, som hoppas att utbildningsmyndigheterna nu har en bättre bild av hur man kan hjälpa de ungefär 6,25 miljoner lärarna i EU.

Medan tidigare OECD-undersökningar har bedömt elevernas prestationer, var denna inriktad på lärare och skolledare. Resultaten användes till den första internationella jämförelsen någonsin av undervisningsmiljön och lärarnas arbetsvillkor.

Tre av fyra lärare anser att de saknar incitament att förbättra undervisningen. I tre av fem skolor stör bråkiga elever arbetet i klassrummet. Lärarna i Irland, Italien, Portugal och Spanien efterlyser en systematisk bedömning och bättre återkoppling på sitt arbete. Skolmyndigheterna kan av detta lära att de måste bli bättre på att belöna och erkänna duktiga lärare.

Alla länder som deltog i undersökningen verkar ha brist på behöriga lärare. Men siffrorna varierar kraftigt – i Turkiet saknar hela 78 % av skolorna behöriga lärare, jämfört med 12 % i Polen.

Resultaten tyder på att lärare och elever skulle bli mer hjälpta om man fokuserade mer på elevernas kunskaper i stället för på läroplanen.

EU:s insatser för lärarutbildningen English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar