Navigatsioonitee

Hei õpetaja! - 21/08/2009

Koolitunnis õpetaja selgitusi ignoreeriv poiss © EC

OECD uuringust selgub, et õpetajad ei ole motiveeritud ning neil kulub 13 % koolitunnist korda rikkuvate õpilaste korralekutsumiseks.

Koolivaheaja lõppedes ei harjuta end mõttega uue kooliaasta algusest mitte ainult õpilased, vaid ka õpetajad.

OECD Englishfrançais avaldas hiljuti õpetamist ja õppimist käsitleva rahvusvahelise uuringu Englishfrançais tulemused. See viidi läbi 23 riigis, millest 15 olid ELi liikmesriigid.

EL toetas kõnealust uuringut, lootes anda haridusala ametivõimudele selgema pildi sellest, kuidas kõige paremini toetada ELi ligikaudu 6,25 miljonit õpetajat.

Kui eelmiste OECD uuringute käigus hinnati õpilaste tööd, siis käesolev oli suunatud õpetajatele ja koolidirektoritele. Uuringu tulemusi kasutati õpikeskkondade ja õpetajate töötingimuste esmakordseks rahvusvaheliseks võrdluseks.

Kolm õpetajat neljast on arvamusel, et neil ei ole piisavalt motivatsiooni õpetamise kvaliteedi parandamiseks, sest õpilaste halb käitumine sunnib koolitunde katkestama viiest koolist keskmiselt kolmes. Iirimaa, Portugali, Hispaania ja Itaalia õpetajad ei olnud rahul sellega, et puudub nende töö süstemaatiline hindamine või sellekohane tagasiside. Haridusala ametivõimud võivad sellest järeldada, et head tööd on vaja tunustada.

Kõigis uuringus osalenud riikides näib valitsevat kvalifitseeritud õpetajate puudus, kuid numbrid on riigiti väga erinevad. Poolas napib õpetajaid 12 % koolidest, Türgis aga koguni 78 % koolidest.

Uuringu tulemustest selgub, et haridusala ametivõimud saaksid õpetajaid ja õpilasi tõhusamalt toetada, kui nad keskenduksid õppekava asemel hoopis õppimistulemustele.

Õpetajaharidus ELis English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad