Διαδρομή πλοήγησης

Μαθητής αφηρημένος την ώρα του μαθήματος © EC

Έρευνα του ΟΟΣΑ δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί αφιερώνουν το 13% του χρόνου διδασκαλίας τους στα προβλήματα που δημιουργούν οι ατίθασοι μαθητές.

Οι θερινές διακοπές πλησιάζουν προς το τέλος τους και μαθητές, δάσκαλοι και καθηγητές προετοιμάζονται για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Πρόσφατα, ο ΟΟΣΑ Englishfrançais δημοσίευσε τα αποτελέσματα διεθνούς έρευνας Englishfrançais για τις συνθήκες διδασκαλίας και μάθησης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 23 χώρες, οι 15 εκ των οποίων ήταν μέλη της ΕΕ.

Η ΕΕ υποστήριξε την έρευνα, ώστε οι εκπαιδευτικές αρχές να αποκτήσουν μια σαφέστερη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να βοηθήσουν τα 6,25 εκατομμύρια εκπαιδευτικούς της ΕΕ.

Ενώ οι προηγούμενες έρευνες του ΟΟΣΑ αφορούσαν τις επιδόσεις των μαθητών, η συγκεκριμένη αφορούσε τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των σχολείων. Τα αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να συγκριθούν - για πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο - οι συνθήκες εργασίας και μάθησης στα σχολεία.

Οι 3 στους 4 εκπαιδευτικούς δήλωσαν ότι δεν έχουν κανένα κίνητρο για να βελτιώσουν την ποιότητα του τρόπου διδασκαλίας τους, ενώ τα 3 στα 5 σχολεία ανέφεραν ότι το μάθημα διακόπτεται συνεχώς εξαιτίας της κακής συμπεριφοράς των μαθητών. Εκπαιδευτικοί της Ιρλανδίας, Πορτογαλίας, Ισπανίας και Ιταλίας παραπονέθηκαν ότι η δουλειά τους δεν αναγνωρίζεται ούτε αξιολογείται συστηματικά. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι εκπαιδευτικές αρχές οφείλουν να μεριμνήσουν για την αναγνώριση και ανταμοιβή της ποιοτικής διδασκαλίας.

Σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα παρατηρήθηκε έλλειψη καταρτισμένου διδακτικού προσωπικού. Τα στοιχεία όμως κυμαίνονται από χώρα σε χώρα, και συγκεκριμένα από το 12% των σχολείων στην Πολωνία έως το 78% των σχολείων στην Τουρκία.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικές αρχές θα μπορούσαν να βοηθήσουν αποτελεσματικότερα τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, αν έδιναν μεγαλύτερη σημασία στα αποτελέσματα της διδασκαλίας παρά στο περιεχόμενό της.

Κατάρτιση των εκπαιδευτικών της ΕΕ English

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι