Navigacijska pot

Mladi so prihodnost Unije - 12/08/2009

Evropska unija daje mladim priložnost, da izrazijo svoje mnenje in prispevajo k oblikovanju trajnostnega sveta.

Ob desetemu mednarodnem dnevu mladih English je Evropska unija ponovno poudarila pomen sodelovanja mladih v družbenem, gospodarskem in političnem življenju za razvoj in trajnostni napredek naše družbe.

V EU živi 96 milijonov mladih med 15 in 29 letom starosti, kar je skoraj 20 % vseh prebivalcev. Da bi izpolnila njihova pričakovanja, je EU pripravila program „Mladi v akciji“ DeutschEnglishfrançais, s katerim želi mlade spodbuditi k večji družbeni angažiranosti, okrepiti njihov občutek za solidarnost in strpnost ter jih vključiti v oblikovanje prihodnosti Evrope.

Za izpolnitev teh ciljev program spodbuja:

• mobilnost mladih v EU in zunaj nje;

• neformalno izobraževanje in medkulturni dialog;

• vključevanje vseh mladih ne glede na njihovo izobrazbo, družbeno in kulturno ozadje.

Evropska prostovoljna služba DeutschEnglishfrançais tako podpira sodelovanje mladih v različnih prostovoljnih dejavnostih v EU in drugje. Prav tako pomaga mladim med 18 in 30 letom starosti, da se vključijo v družbene projekte v tujini, ki lahko trajajo med dvema mesecema in enim letom in si tako pridobijo pomembno življenjsko izkušnjo v obdobju oblikovanja svoje osebnosti.

Pozimi se je osem mladih iz različnih evropskih držav udeležilo projekta evropske prostovoljne službe v francoskem mestu Redon. V sodelovanju z različnimi lokalnimi šolami in združenji so pomagali organizirati „evropski teden“. S sodelovanjem pri projektu so obogatili svoje znanje jezikov in si razširili obzorje. Zagotovo lahko takšni projekti prispevajo k razvoju in napredku evropske družbe.

Več o mladinskih politikah v EU DeutschEnglishfrançais

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave