Navigācijas ceļš

ES nākotne jauniešu rokās - 12/08/2009

Eiropas Savienība piedāvā jauniešiem iespēju izpausties un piedalīties ilgtspējīgas pasaules veidošanā.

Gatavojoties desmitajai Starptautiskās jaunatnes dienas English atzīmēšanai, Eiropas Savienība atgādina, ka jauniešu sociālā, ekonomiskā un politiskā iesaistīšanās ir ārkārtīgi svarīga augšupejai un mūsu sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai.

Eiropas Savienībā ir 96 miljoni jauniešu no 15 līdz 29 gadiem — 20 % no visiem iedzīvotājiem. Programma Jaunatne darbībā DeutschEnglishfrançais ievirza viņu intereses. Programma veicina pilsoniskās līdzdalības, solidaritātes un tolerances veidošanos jaunajos eiropiešos, kā arī cenšas viņus ieinteresēt par ES nākotni.

Lai sasniegtu šos mērķus, ir paredzēts:

• sekmēt jauniešu mobilitāti gan ES dalībvalstīs, gan ārpus tās robežām,

• stimulēt neformālo izglītību un starpkultūru dialogu,

• veicināt visu jauniešu integrāciju neatkarīgi no viņu izglītības, sociālās vai kultūras vides.

Tāpēc Eiropas Brīvprātīgo dienests DeutschEnglishfrançais (EBD) mudina jauniešus iesaistīties dažādās neatalgotās darbībās gan ES robežās, gan ārpus tām. EBD dod iespēju 18 līdz 30 gadus veciem jauniešiem piedalīties vispārējas sabiedriskas nozīmes projektos, kas ilgst no 2 līdz 12 mēnešiem. Šādi rodas pieredze, kas veido uzskatus personības nobriešanas periodā.

Pagājušā gada ziemā 8 entuziastiski Eiropas jaunieši piedalījās brīvprātīgo projektā Redonā (pilsēta Francijas rietumos). Viņus uzņēma skolas un nevalstiskās organizācijas, kurām viņi palīdzēja noorganizēt “Eiropas nedēļu”. Tādējādi viņi krietni uzlaboja valodu zināšanas un ieguva nesalīdzināmu nemateriālo pieredzi. Pateicoties šādiem pasākumiem, var turpināties Eiropas attīstība.

Vairāk informācijas par ES jaunatnes politiku DeutschEnglishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites