Navigatsioonitee

Euroopa tulevik on noorte kätes - 12/08/2009

Euroopa Liit annab noortele eurooplastele võimaluse väljendada oma seisukohti ja aidata kaasa jätkusuutliku maailma rajamisele.

Kümnendat korda tähistatava rahvusvahelise noortepäeva English raames tuletab Euroopa Liit meelde, et ühiskonna jätkusuutlikuma arengu huvides peavad noored rohkem osalema sotsiaalses, majanduslikus ja poliitilises elus.

Euroopa Liidus elab 96 miljonit noort vanuses 15 kuni 29 (ligikaudu 20 % elanikkonnast). Nende ootustele vastamiseks on loodud programm „Aktiivsed noored” DeutschEnglishfrançais. Kõnealuse programmi eesmärk on edendada noorte hulgas kodanikuosalust, solidaarsust ja tolerantsust ning panna neid huvituma Euroopa Liidu tulevikust.

Programmis sätestatud eesmärkide saavutamiseks hõlmab see erinevaid meetmeid, mille abil

• julgustatakse liikuvust ELis ja väljaspool seda;

• edendatakse mitteametlikku haridust ja kultuuridevahelist dialoogi;

• julgustatakse kõikide noorte inimeste kaasamist, olenemata nende hariduslikust, sotsiaalsest või kultuurilisest taustast.

Euroopa vabatahtliku teenistuse DeutschEnglishfrançais raames toetatakse noorte osalust vabatahtlikus tegevuses nii ELis kui ka väljaspool. Kõnealuse teenistuse kaudu võimaldatakse noortel vanuses 18–30 eluaastat osaleda kahe kuni kaheteistkümne kuu jooksul sotsiaalprojektides välismaal. Nii saavad nad oma elu võtmeetapis väga kasuliku kogemuse.

Nii näiteks kohtusid möödunud talvel kaheksa noort eurooplast ühe Euroopa vabatahtlik teenistuse projekti raames Redonis, Lääne-Prantsusmaal. Koos asjaomase linna koolide ja ühendustega aitasid nad kaasa „Euroopa nädala” korraldamisele. Redonis viibimise aja jooksul parandasid kõnealused noored nii oma keeleoskust kui ka avardasid oma silmaringi. Tänu sellistele ettevõtmistele saab Euroopa edasi areneda.

Rohkem teavet ELi noortepoliitika kohta DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad