Διαδρομή πλοήγησης

Το μέλλον της Ένωσης ανήκει στους νέους - 12/08/2009

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει στους νέους τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη τους και να συμβάλουν στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου κόσμου.

Με την ευκαιρία της δεκάτης επετείου της Παγκόσμιας Ημέρας Νεολαίας English, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή των νέων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή είναι καθοριστική για την πρόοδο και τη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας μας.

Ο πληθυσμός των νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών στην ΕΕ ανέρχεται σε 96 εκατομμύρια που αντιστοιχούν στο 20 % περίπου του συνολικού πληθυσμού. Για να ικανοποιήσει τις προσδοκίες τους, η ΕΕ υλοποιεί το πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» DeutschEnglishfrançais, το οποίο στοχεύει στην προώθηση της αλληλεγγύης, της ανεκτικότητας και της συμμετοχής των νέων Ευρωπαίων στα κοινά, αλλά και στην τόνωση του ενδιαφέροντός τους για το μέλλον της Ένωσης.

Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, προβλέπεται σειρά δράσεων που αποσκοπούν στα εξής:

• ενθάρρυνση της κινητικότητας τόσο στο εσωτερικό όσο και εκτός των συνόρων της ΕΕ

• προώθηση της άτυπης εκπαίδευσης και του διαπολιτισμικού διαλόγου

• ενθάρρυνση της ένταξης όλων των νέων ανεξάρτητα από το μορφωτικό, κοινωνικό ή πολιτιστικό τους επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία DeutschEnglishfrançais (ΕΕΥ) υποστηρίζει τη συμμετοχή των νέων σε διάφορες μορφές εθελοντικών δραστηριοτήτων εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕΥ δίνει την ευκαιρία στους νέους ηλικίας 18 έως 30 ετών να συμμετάσχουν σε προγράμματα γενικού ενδιαφέροντος στο εξωτερικό για διάστημα δύο έως δώδεκα μηνών και έτσι να αποκτήσουν μια σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία σε μια στιγμή καθοριστική για τη ζωή τους.

Τον περασμένο χειμώνα, οκτώ νέοι Ευρωπαίοι συμμετείχαν σε πρόγραμμα της ΕΕΥ στην πόλη Ρεντόν της Δυτικής Γαλλίας. Εργάστηκαν σε σχολεία και οργανώσεις της πόλης και βοήθησαν στη διοργάνωση της «Εβδομάδας της Ευρώπης». Η εμπειρία αυτή τους βοήθησε να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους γνώσεις και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Η πρόοδος της Ευρώπης οφείλεται αναμφισβήτητα σε τέτοιου είδους δράσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ για τη νεολαία DeutschEnglishfrançais

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι