Cesta

Budoucnost Unie je v rukou mladých lidí - 12/08/2009

Evropská unie mladým nabízí možnost se vyjádřit a přispět udržitelnému rozvoji společnosti

U příležitosti desátého Mezinárodního dne mládeže English připomíná Evropská unie, že má-li evropská společnost dosahovat pokroku a rozvíjet se udržitelným způsobem, je nezbytné, aby se dění v sociální, ekonomické i politické oblasti aktivně účastnili mladí lidé.

V EU žije 96 milionů lidí ve věku 15 až 29 let, tzn. téměř 20 % populace. EU pro mladé lidi připravila program s názvem „Mládež v akci“ DeutschEnglishfrançais. Jeho cílem je vést mladé lidi k aktivnímu občanství, solidaritě a toleranci a k zájmu o budoucnost EU.

Program se zaměřuje zejména na:

• podporu mobility uvnitř i vně EU

• podporu neformálního vzdělávání a mezikulturního dialogu

• podporu začlenění všech mladých lidí do společnosti bez ohledu na jejich vzdělání, sociální původ nebo kulturu

Evropská dobrovolná služba DeutschEnglishfrançais za tímto účelem podporuje účast mladých lidí na různých dobrovolných aktivitách v EU i za jejími hranicemi. V jejím rámci se mohou mladí od 18 do 30 let účastnit projektů veřejného zájmu v zahraničí po dobu dvou až dvanácti měsíců. V důležitém období svého života tak získají zkušenost, která může podstatným působem prospět formování jejich postojů.

Loni v zimě se osm mladých Evropanů účastnilo jednoho z projektů Evropské dobrovolné služby v západofrancouzském Redonu. Za pomoci škol a sdružení v tomto městě pořádali „Evropský týden“. Účastníkům pobytu se zlepšily jazykové dovednosti, ale pobyt je obohatil i jinak: Získali zralejší a otevřenější náhled na svět. Právě těmito akcemi dostává projekt společné Evropy konkrétní obsah.

Další informace k politikám EU pro mládež DeutschEnglishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy