Навигационна пътека

Бъдещето на Съюза зависи от младите хора - 12/08/2009

Европейският съюз дава възможност на младежите да изразят своето мнение и да участват в изграждането на устойчив свят.

По повод 10-то издание на Международния ден на младежта English, Европейският съюз (ЕС) припомня, че социалната, икономическа и политическа ангажираност на младите хора е много важна за напредъка и устойчивото развитие на нашето общество.

В ЕС има 96 млн. младежи на възраст между 15 и 29 г., което прави 20 % от населението. За да отговори на техните очаквания, Съюзът създаде програмата „Младежта в действие“ DeutschEnglishfrançais. Тя цели насърчаване на гражданското участие, солидарността и толерантността на младите европейци, както и събуждане на интереса им към бъдещето на Съюза.

За постигането на тези цели програмата предвижда действия, насочени към:

• насърчаване на мобилността в ЕС и отвъд неговите граници;

• стимулиране на неформалното образование и междукултурния диалог;

• насърчаване на интеграцията на всички младежи, без оглед на образователната, социалната или културната им среда.

В тези рамки Европейската доброволческа служба DeutschEnglishfrançais (ЕДС) подкрепя участието на младите хора в различни доброволчески дейности в ЕС и извън него. ЕДС позволява на младежи между 18 и 30 г. да участват в проекти от общ интерес в чужбина за период от 2 до 12 месеца. Така те придобиват практически опит на важен етап от живота си.

Миналата зима осем млади мотивирани европейци пристигнаха в град Рьодон в западна Франция за участие в проект на ЕДС. Те помогнаха за организирането на „Седмицата на Европа“ в училища и асоциации в града. Престоят там им позволи да подобрят езиковите си познания и да разширят своя кръгозор. Именно благодарение на подобни дейности Европа бележи напредък.

Повече информация за политиките за младежта на ЕС DeutschEnglishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки