Sökväg

EU satsar på ungdomar - 27/04/2009

Gruppfoto med sju ungdomar ©EC

Ungdomsarbetslösheten ökar snabbt och det krävs en ny långsiktig strategi för att hjälpa ungdomarna.

Mot bakgrund av den ekonomiska krisen vill EU-kommissionen ändra sin ungdomspolitiska strategi för nästa tioårsperiod. Den nya strategin DeutschEnglishfrançais omfattar flera politikområden och ska stärka EU-ländernas samarbete om ungdomsfrågor.

Dagens 15- till 25-åringar är den första generation som växer upp i ett fredligt Europa utan gränser, och de har många fler möjligheter än sina föräldrar och tidigare generationer. Men det är allt svårare att hitta ett fast jobb och därför lever många ungdomar i EU under osäkra förhållanden som hindrar dem från att bli självständiga och delaktiga i samhället. Många unga tvingas att ta tillfälliga jobb, eftersom de inte kan hitta några fasta.

Vid sidan av pågående insatser DeutschEnglishfrançais vill EU-kommissionen göra det enklare för EU-länderna att samordna arbetet med att öppna vägar till utbildning och jobb och göra ungdomar mer delaktiga i samhället, t.ex. genom samhällsmedverkan. I strategin framhåller man särskilt informell utbildning, volontärarbete och yrkesutbildning som sätt att få in en fot på arbetsmarknaden, i synnerhet för de ca 15 % som hoppar av gymnasieskolan.

EU-kommissionen uppmanar länderna att föra en ständig dialog med de unga. De behövs nämligen för att gjuta nytt blod i arbetskraften. Men de unga är en krympande resurs. Idag utgör de 20 % av befolkningen, men 2050 kommer deras andel att ha sjunkit till 15 % enligt prognoserna.

För att få bättre underlag till ungdomspolitiken har EU publicerat en omfattande ungdomsrapport English, den första där man djupstuderar denna grupp. Från och med nu ska en sådan rapport ges ut vart tredje år.

Cirka 17,5 % av de under 25 år i EU var arbetslösa i februari, jämfört med 14,7 % i februari förra året. Den nivån är dubbelt så hög som den totala arbetslösheten i EU, som steg från 6,8 % till 7,9 % under samma period.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar