Navigačný riadok

Investovanie do mladej generácie - 27/04/2009

Skupinka siedmich mladých ľudí ©EC

Skutočnosť, že miera nezamestnanosti narastá rýchlejšie medzi mladými ľuďmi, podčiarkuje potrebu novej dlhodobej stratégie na riešenie ich nezávideniahodnej situácie.

V rámci súboru opatrení na zmiernenie následkov hospodárskej krízy navrhuje Komisia v nadchádzajúcom desaťročí zmenu prístupu v rámci politiky pre mládež. Nová stratégia DeutschEnglishfrançais sa týka viacerých oblastí politík, pričom sa zameriava na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi EÚ na riešení problémov týkajúcich sa mládeže.

Dnešní mladí ľudia vo veku 15 až 25 rokov, ktorí predstavujú prvú generáciu vyrastajúcu v zjednotenej a bezkonfliktnej Európe, majú viac príležitostí ako ich rodičia a starí rodičia. Na druhej strane majú sťažené podmienky nájsť si stabilné zamestnanie, čo pre nich znamená neisté životné vyhliadky, bráni im stať sa nezávislými a plne sa zapojiť do života spoločnosti. Veľa mladých Európanov je dotlačených k dočasným pracovným miestam, pretože nemajú možnosť trvalo sa zamestnať.

Popri existujúcich opatreniach DeutschEnglishfrançais sa EÚ snaží o zjednodušenie koordinácie úsilia členských štátov zameraného na zvýšenie účasti mládeže na spoločenskom dianí (napr. prostredníctvom občianských podujatí) a na zlepšenie ich prístupu k vzdelávaniu a zamestnaniu. V stratégii sa osobitne zvýrazňuje dôležitosť neformálneho vzdelávania, dobrovoľníctva a odbornej prípravy v rámci získavania predpokladov na uplatnenie sa na trhu práce, najmä pokiaľ ide o približne 15 % skupinu mladých ľudí, ktorí predčasne ukončili proces vzdelávania.

Komisia vyzýva vnútroštátne vlády, aby pravidelne organizovali dialógy s mladými ľuďmi, ktorí sú pre nás čoraz vzácnejším bohatstvom. Mladá generácia, ktorá je nevyhnutná k nahradeniu pracujúcej populácie odchádzajúcej do dôchodku, predstavuje v súčasnosti 20 % obyvateľstva. Očakáva sa však, že do roku 2050 klesne podiel mladých ľudí na 15 %.

Na účely lepšej informovanosti všetkých zainteresovaných subjektov EÚ navyše uverejnila podrobnú správu o mladých ľuďoch English, ktorá ako prvá komplexne hodnotí ich súčasnú situáciu. Do budúcna sa takéto správy budú uverejňovať každé tri roky.

Vo februári medziročne stúpla miera nezamestnanosti Európanov mladších ako 25 rokov zo 14,7 % v roku 2008 na tohtoročných 17,5 %. Tento údaj je viac ako dvojnásobný v porovnaní s celkovou mierou nezamestnanosti v EÚ, ktorá v rovnakom období stúpla z 6,8 % na 7,9 %.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy