Kruimelpad

Investeren in jongeren - 27/04/2009

Groepsfoto van zeven jongeren © EC

De werkeloosheid stijgt vooral onder jongeren. Een nieuwe langetermijnaanpak is nodig om iets aan hun moeilijke situatie te doen.

Om de economische crisis te bestrijden wil de Commissie onder meer haar jongerenbeleid voor het komende decennium bijstellen. De nieuwe strategie DeutschEnglishfrançais, die meerdere beleidsterreinen bestrijkt, is gericht op meer samenwerking tussen de EU-landen in jongerenaangelegenheden.

Als eerste generatie die opgroeit in een Europa zonder grenzen en zonder conflicten hebben de Europese jongeren van vandaag meer mogelijkheden dan hun ouders of grootouders. Maar omdat een permanente baan niet langer gegarandeerd is, werken velen van hen in onzekere omstandigheden. Dit belemmert hun zelfstandig te worden en in de samenleving te integreren. Veel Europese jongeren moeten genoegen nemen met een tijdelijke baan omdat ze geen vast werk kunnen vinden.

Met allerlei bestaande activiteiten DeutschEnglishfrançais probeert de EU al hier iets aan te doen. Maar nu wil zij de lidstaten ook helpen het onderwijs toegankelijker te maken en jongeren meer bij de maatschappij te betrekken, bijvoorbeeld door zich nuttig te maken voor de samenleving. Het nieuwe beleid onderstreept hoe belangrijk informeel onderwijs, vrijwilligerswerk en beroepsopleiding zijn om op de arbeidsmarkt een voet tussen de deur te krijgen, zeker voor de naar schatting 15% van de jongeren die voortijdig de school verlaat.

De Commissie nodigt de nationale overheden uit regelmatig met jongeren, een relatief steeds kleinere bevolkingsgroep, in gesprek te gaan. Ze zijn onmisbaar omdat ze straks de plaats moeten gaan innemen van de oudere generatie werknemers. Nu maken zij nog 20% van de bevolking uit maar dit percentage zal in 2050 tot 15% zijn geslonken.

Om het beleid beter te kunnen onderbouwen, heeft de EU ook een gedetailleerd rapport over jongeren English gepubliceerd waarin voor het eerst een compleet beeld van hun situatie wordt geschetst. Zo'n rapport zal voortaan om de drie jaar verschijnen.

Ongeveer 17,5% van alle Europeanen onder de 25 was in februari werkloos, tegenover 14,7% in februari 2008. Het nieuwe cijfer ligt meer dan twee keer zo hoog als de gemiddelde werkloosheid in de EU, die in dezelfde periode is gestegen van 6,8% tot 7,9%.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links