Navigācijas ceļš

Ieguldījums jauniešos - 27/04/2009

Septiņu jauniešu grupas fotogrāfija ©EC

Jauniešu vidū straujāk palielinās bezdarbnieku īpatsvars. Tāpēc vajadzīga jauna ilgtermiņa stratēģija, lai risinātu viņu problēmas.

Komisija, reaģējot uz ekonomikas krīzi, ierosina turpmākajos desmit gados mainīt pieeju jaunatnes politikā. Jaunā stratēģija DeutschEnglishfrançais skars arī vairākas citas politikas jomas, tiecoties uzlabot sadarbību starp ES valstīm attiecībā uz jaunatni.

Eiropas jaunatne (15-25 gadus vecie jaunieši) ir pirmā paaudze, kas uzaugusi Eiropā, kur nepazīst karu un var brīvi ceļot. Viņiem ir vairāk iespēju nekā viņu vecākiem vai vecvecākiem. Tomēr arvien grūtāk ir atrast stabilu darbu. Tas savukārt nozīmē, ka daudzi jaunieši dzīvo nedrošībā, kas viņus kavē kļūt neatkarīgiem un pilnībā integrēties sabiedrībā. Daudzi Eiropas jaunieši ir spiesti strādāt pagaidu darbu, jo trūkst pastāvīgu darba vietu.

Papildus esošajiem pasākumiem DeutschEnglishfrançais ES cenšas palīdzēt valstīm koordinēt darbu, lai gādātu par izglītības pieejamību un nodarbinātību, kā arī jaunatni vairāk iesaistītu sabiedrības dzīvē, piemēram, pilsoniskajās iniciatīvās. Stratēģijā īpaši uzsvērta neformālās izglītības, brīvprātīgo darba un arodmācību nozīme, lai atrastu stabilu vietu darba tirgū. Sevišķi tas attiecas uz tiem 15 % jauniešu, kas nepabeidz skolu.

Komisija aicina dalībvalstu valdības regulāri iesaistīties dialogā ar jauniešiem, kas jāuzskata par aizvien vērtīgāku ekonomisko resursu. Uz novecojošās sabiedrības fona šie 20 % no ES iedzīvotājiem ir iespaidīgs potenciāls, lai papildinātu darba ņēmēju rindas. Tomēr paredzams, ka līdz 2050. gadam jauniešu īpatsvars samazināsies līdz 15 %.

Lai uzlabotu informētību par šo politiku, ES ir publicējusi pirmo ziņojumu par jauniešiem English, kur sniegts visaptverošs viņu stāvokļa raksturojums. Turpmāk šādi ziņojumi tiks publicēti ik pēc trim gadiem.

Februārī no visiem jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem 17,5 % bija bezdarbnieki, lai gan pirms gada tajā pašā mēnesī viņu īpatsvars bija tikai 14,7 %. Šā gada rādītājs vairāk nekā divkārt pārsniedz ES kopējo bezdarba līmeni, kas analoģiskā periodā palielinājās no 6,8 % līdz 7,9 %.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites