Navigointipolku

Satsaus nuoriin on satsaus tulevaisuuteen - 27/04/2009

Seitsemän nuorta ryhmäkuvassa © EC

Nuorten työttömyys lisääntyy nopeammin kuin kokonaistyöttömyys. EU tarvitsee uuden, pitkäjänteisen strategian nuorten tueksi.

Komissio ehdottaa tulevalle vuosikymmenelle uudistettua nuorisopolitiikkaa osana talouskriisin lievitystoimiaan. Monialaisen uuden strategian DeutschEnglishfrançais tavoitteena on muun muassa lisätä EU-maiden yhteistyötä nuorisokysymyksissä.

Tämän päivän 15–25-vuotiaat nuoret ovat käytännössä ensimmäinen sukupolvi, joka on saanut kasvaa lähes rajattomassa rauhan ajan Euroopassa. Heillä on ulottuvillaan enemmän mahdollisuuksia kuin vanhemmillaan ja isovanhemmillaan. Vakituisen työn löytäminen on kuitenkin nykyisin suuri haaste. Monet nuoret joutuvat tekemään pätkätöitä, mikä vaikeuttaa heidän itsenäistymistään ja yhteiskuntaan integroitumistaan.

EU haluaa täydentää jo olemassa olevien nuoriso-ohjelmien DeutschEnglishfrançais piirissä tehtävää jäsenmaiden yhteistyötä helpottamalla pyrkimyksiä koordinoida kansainvälisiä koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia sekä saada nuoret aktiivisemmin mukaan yhteiskunnan toimintaan esimerkiksi kansalaisvaikuttamisen kautta. Strategiassa painotetaan erityisesti epävirallisen oppimisen, vapaaehtoistyön ja ammatillisen koulutuksen merkitystä työnsaannin kannalta. Tämä on tärkeää varsinkin niiden nuorten tapauksessa, jotka lopettavat koulunkäynnin ilman päättötodistusta. Tällaisten nuorten osuus on Euroopassa jopa 15 prosenttia ikäryhmästä.

Komissio kannustaa jäsenmaiden hallituksia säännölliseen vuoropuheluun nuorten kanssa. Nuorisoa voidaan Euroopassa luonnehtia ehtyväksi luonnonvaraksi. Vuonna 2050 nuorten osuus väestöstä putoaa ennusteiden mukaan 15 prosenttiin nykyisestä 20:stä, ja olisi tärkeää, että heidät saataisiin täysipainoisesti korvaamaan nykyistä ikääntyvää työvoimaa.

Toimintapolitiikan suunnittelun tueksi komissio on julkaissut nuorisoraportin English, jossa luodaan kattava katsaus nuorten tilanteeseen Euroopassa. Vastaava raportti on tulevaisuudessa tarkoitus julkaista kolmen vuoden välein.

EU:n alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli helmikuussa 2009 peräti 17,5 prosenttia – vuotta aiemmin luku oli 14,7. Nuorten työttömyysaste oli yli kaksi kertaa suurempi kuin EU:n kokonaistyöttömyys, joka nousi kyseisenä aikana 6,8 prosentista 7,9 prosenttiin.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä