Navigatsioonitee

Investeerimine noortesse - 27/04/2009

Noorte grupipilt ©EC

Tööpuuduse kasv on kiirem noorte hulgas. See rõhutab vajadust uue pikaajalise strateegia järele, mis probleemiga tegeleks.

Majanduskriisile reageerimise raames pakub komisjon välja muutusi järgmise kümnendi noorsoopoliitikas. Erinevaid poliitikavaldkondi hõlmava uue strateegia DeutschEnglishfrançais abil püütakse tugevdada ELi liikmesriikide koostööd noorsoopoliitika valdkonnas.

Esimesel põlvkonnal noortel eurooplastel vanuses 15–25 aastat, kes kasvavad üles piirideta ja rahumeelses Euroopas, on oma vanemate ning vanavanematega võrreldes rohkem võimalusi. Kuid järjest keerulisem on leida stabiilset töökohta, mis tähendab seda, et paljud neist elavad ebakindlates tingimustes. See takistab noortel iseseisvumast ja täiel määral ühiskonda sulandumast. Paljud noored eurooplased on sunnitud võtma vastu ajutisi tööpakkumisi, kuna nad ei leia püsivat töökohta.

Lisaks olemasolevatele meetmetele DeutschEnglishfrançais püüab EL lihtsustada liikmesriikide jõupingutuste koordineerimist haridus- ja tööhõivealaste võimaluste pakkumisel ning noorte suuremal kaasamisel ühiskonna ellu näiteks ühiskondliku tegevuse kaudu. Konkreetselt rõhutatakse strateegias mitteformaalse ja kutsehariduse ning vabatahtliku tegevuse tähtsust tööturule sisenemisel, eriti nende (hinnanguliselt ) 15 protsendi noorte puhul, kes langevad koolist välja.

Komisjon kutsub liikmesriikide valitsusi üles pidama noortega regulaarset dialoogi. Noored on meie järjest hinnalisemaks ressursiks. Noored on asenduseks vananevale tööjõule. Praegu on noorte osakaal 20 protsenti elanikkonnast, kuid 2050. aastaks langeb see ennustuste kohaselt 15 protsendile.

Poliitikast parema ülevaate andmiseks avaldas EL noori käsitleva üksikasjaliku aruande English, mis on esimene omataoline, andes noorte olukorrast põhjaliku ülevaate. Edaspidi avaldatakse selliseid aruandeid kord kolme aasta jooksul.

Veebruaris olid töötud umbes 17,5 protsenti alla 25-aastastest eurooplastest, 2008. aasta veebruaris oli see näitaja 14,7. Praegune noorte töötuse määr on enam kui kaks korda suurem ELi üldisest töötuse määrast, mis kasvas samal ajavahemikul 6,8 protsendilt 7,9 protsendile.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad