Διαδρομή πλοήγησης

Επτά νέοι ατενίζουν τον φακό ©EC

Το ποσοστό ανεργίας αυξάνεται ταχύτερα ανάμεσα στους νέους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για νέα μακροπρόθεσμη στρατηγική αντιμετώπισης των προβλημάτων τους.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, η Επιτροπή προτείνει αλλαγές στην πολιτική για τη νεολαία την επόμενη δεκαετία. Η νέα στρατηγική DeutschEnglishfrançais είναι διατομεακή και επιδιώκει την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ σε θέματα νεολαίας.

Οι νέοι Ευρωπαίοι ηλικίας 15 έως 25 ετών έχουν περισσότερες ευκαιρίες σε σχέση με τους γονείς και τους παππούδες τους, δεδομένου ότι αποτελούν την πρώτη γενιά που μεγαλώνει σε μια Ευρώπη ειρηνική και, σε μεγάλο βαθμό, χωρίς σύνορα. Επειδή όμως δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να βρουν σταθερή απασχόληση, πολλοί νέοι ζουν σε επισφαλείς συνθήκες που δεν τους αφήνουν περιθώρια ανεξαρτησίας και πλήρους κοινωνικής ένταξης. Πολλοί είναι αυτοί που αναγκάζονται να δεχθούν προσωρινές θέσεις εργασίας εφόσον δεν μπορούν να βρουν μόνιμες.

Εκτός των σημερινών δράσεων DeutschEnglishfrançais, η ΕΕ επιδιώκει να διευκολύνει τις χώρες να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για το άνοιγμα νέων προοπτικών στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την καλύτερη ενσωμάτωση των νέων στην κοινωνία, για παράδειγμα μέσω της συμμετοχής τους στα κοινά. Ειδικότερα, η στρατηγική τονίζει τη σημασία που έχουν για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας η άτυπη εκπαίδευση, ο εθελοντισμός και η επαγγελματική κατάρτιση, ιδίως όσον αφορά το 15% των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο.

Η Επιτροπή καλεί τις εθνικές κυβερνήσεις να αρχίσουν τακτικό διάλογο με τους νέους, οι οποίοι αποτελούν έναν όλο και πιο πολύτιμο πόρο. Οι νέοι, οι οποίοι έχουν ζωτική σημασία για την ανανέωση του εργατικού δυναμικού, αντιπροσωπεύουν το 20% του πληθυσμού, αλλά το ποσοστό αυτό προβλέπεται να μειωθεί στο 15% το 2050.

Για την καλύτερη διαμόρφωση της πολιτικής, η ΕΕ δημοσίευσε επίσης λεπτομερή έκθεση για τη νεολαία English, η οποία παρέχει για πρώτη φορά λεπτομερή εικόνα της κατάστασης των νέων. Τέτοιες εκθέσεις θα δημοσιεύονται πλέον ανά τριετία.

Το 17,5% περίπου των Ευρωπαίων ηλικίας κάτω των 25 ήταν άνεργοι τον Φεβρουάριο, σε σχέση με 14,7% ένα χρόνο πριν. Το νέο ποσοστό είναι υπερδιπλάσιο του συνολικού ποσοστού ανεργίας στην ΕΕ, το οποίο αυξήθηκε σε 7,9% από 6,8% το ίδιο διάστημα πέρυσι.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι